LAUSUNTO: Terveystiedon seksuaalikasvatus kuuluu kaikille

12.1.2023

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan pohjautuva oppiaine, jonka tehtävänä on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen kehittäminen. Toisinaan terveystiedon opetukseen tuo haasteita eri kulttuureista ja uskontokunnista tulevien oppilaiden seksuaalikasvatukseen osallistuminen.

Hyväksytty opetussuunnitelma määrittelee opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. Ne koskevat kaikkia perusopetukseen osallistuvia. Oppilasta ei voida pelkästään esimerkiksi uskonnollisen vakaumuksen perusteella tai uskonnon vapauteen viittaamalla vapauttaa jonkin yhteisen oppiaineen opetuksesta, tai oppiaineen oppimäärää ei voida muuttaa tai räätälöidä huoltajan uskonnollisten tai kulttuuristen näkemysten perusteella. 

Lue päivitetty lausunto Liito ry:n jäsensivuilta: lausunnot.

LIITO ry:n hallituksen tekemät kannanotot, lausunnot ja suositukset on laadittu jäsenten tueksi. Nämä kaikki ovat jäsenten käytettävissä ja niitä voi tulostaa esim. rehtorille annettavaksi opettajalle tärkeän asian edistämiseksi. HUOM! Vain jäsenten käyttöön, ei esim. jaettavaksi sosiaaliseen mediaan.