Lausunto paikallisen opetussuunnitelman täydentämiseen tunne- ja vuorovaikutusopetuksen osalta

26.4.2023

Osana sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämistä ja vakiinnuttamista perusopetukseen, elokuun alusta lähtien kaikki peruskoulut Suomessa on velvoitettu panostamaan mm. oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen. Monissa kunnissa tämä on jo käynnistetty kuluneena vuonna. Loput kunnat aloittavat 1.8.2023. Suunnittelutyötä tehdään parhaillaan. Jos haluaa vaikuttaa, sisältöihin olisi reagoitava välittömästi.

Olemme kirjoittaneet teille oheisen lausunnon, jota voitte halutessanne käyttää hyödyksenne keskustellessanne rehtorin tai kunnan opetuksen järjestäjän kanssa tunne- ja vuorovaikutusopetuksen järjestämisestä teidän koulussanne. Liikunnan ja terveystiedon opettajilla on laaja koulutus tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen. 

Kuva: Saimi Airaksinen