Terveystiedon syysseminaari: Riippuvuuden muuttuvat muodot

  • to-pe 12.13.11.2020
  • Teams-etäyhteys

Ohjelma

to 12.11.2020

9.30-9.50   Etäyhteyden testausmahdollisuus

9.50-10.00 Seminaarin avaus ja vuoden 2020 terveystiedon opettajan julkistaminen, puheenjohtaja Kasper Salin, LIITO ry

10.00-11.00 Meillä saa puhua kannabiksesta, projektipäällikkö Kim Kannussaari, EHYT

11.00-11.15 Tauko

11.15-12.15 Tupakka- ja nikotiinituotteet tänään: vallitseva tieto ja trendit, koulutussuunnittelija Katri Saarela, EHYT 

12.15-13.15 Lounastauko

13.15-14.15 Menetelmiä ja työkaluja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn, koulutussuunnittelija Katri Saarela, EHYT 

14.15-14.30 Tauko

14.30-15.30 Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö, Minna Ilva, projektipäällikkö, A-klinikkasäätiö ja Kirsi-Marja Perels, sosiaalityöntekijä, Itäkeskuksen lastensuojelu
pe 13.11.2020

8.45-9.00   Etäyhteyden testausmahdollisuus

9.00-10.00 Digitaalinen pelaaminen, pelihaitat ja pelikasvatus, koulutussuunnittelija, Aino Harvola, EHYT 

10.00-10.15 Tauko

10.15-11.15 Huumeet ja kovat kohtalot, toiminnanjohtaja Mirka Vainikka, Irti huumeista 

11.15-12.15 Lounastauko

12.15-12.45 Päihdeneuvonta – apua ja tukea tilanteissa, joissa oma tai läheisen päihteidenkäyttö huolestuttaa, päihdeneuvonnan päällikkö Minttu Tavia, EHYT

12.45-13.15 Mitä kuuluu oppilaitosten ehkäisevälle päihdetyölle? Tuloksia kyselystä Liito ry:n jäsenille, asiantuntija Hanna Ollilla, THL

13.15-13.45 Tauko

13.45-14.45 Nuorten päihteiden käyttökulttuurit ennen ja nyt, vastaava tutkija Mikko Salasuo, Nuorisotutkimusseura

14.45-15.15 Työkaluja ja materiaaleja opetuksen tueksi, terveyden edistämisen asiantuntija Tuulia Råmark, Syöpäjärjestöt /Nuorten terveyden edistämisen tiimi


Hinta

Seminaarin hinta on 90 euroa. Yhden päivän osallistumisen hinta on 50 euroa. Hinta sisältää ohjelman, tallenteet ja koulutusmateriaalit. Koulutukseen voivat osallistua vain LIITO ry:n jäsenet.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset 6.11. mennessä. Ilmoittautuminen seminaariin on sitova. Sairastapauksissa peruutuksen voi tehdä lääkärintodistuksen esittämällä. Muissa peruutustapaukissa veloitamme 30 % osallistumismaksusta järjestelykulujen kattamiseen. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Etäyhteys

Koulutus toteutetaan Teams-etäyhteydellä. Osallistuminen edellyttää omaa tietokonetta, jossa mikki, kamera ja verkkoyhteys. 

Koulutus tallennetaan (lukuunottamatta Digitaalinen pelaaminen, pelihaitat ja pelikasvatus -osuutta) ja tallenne lähetetään kaikille ilmoittautuneille ja osallistumismaksun maksaneille. 

Kouluttaja- ja luentoesittelyt

Meillä saa puhua kannabiksesta
Olen Kim Kannussaari ja työskentelen  kannabisasiantuntijana EHYT ry:ssä ja koulutan ammattilaisia ja vastaan EHYTin ja YADin kannabisinterventiohankkeesta.

Puheenvuorossani keskustellaan puheeksiotosta, haittojen vähentämisestä ja siitä, miten tukea kannabiksen käytön vähentämistä ja lopettamista.

Tupakka- ja nikotiinituotteet tänään: vallitseva tieto ja trendit
Olen Katri Saarela (TtM) ja työskentelen Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n koulutyön yksikössä nuorten nikotiinituotteiden käytön ehkäisyn parissa. Vastaan valtakunnallisesta Smokefree-toiminnasta sekä tänä syksynä päättyvästä Nikotiinihankkeesta. Nikotiinittomuustyön ohella eritysosaamisalueitani ovat väestön terveys, terveyden edistäminen ja epidemiologia.

Puheenvuorossani käsittelen ajankohtaista tietoa tupakka- ja nikotiinituotteista: mitä tiedämme niistä nyt, miten ne näkyvät tänä päivänä nuorten elämässä ja kuinka tupakkateollisuus markkinoi nuorille. Toisessa osassa kerron mitä työkaluja ja materiaaleja EHYTillä on nikotiinittomuustyön tueksi.

Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö
Vanhemman alkoholinkäyttö aiheuttaa todellisia ja kauaskantoisia ongelmia monen lapsen elämässä. Miten tunnistamme lapsen avuntarpeen, mikä suojaa lasta haitoilta ja miten tukea koko perhettä?

Olen Minna Ilva (VTM) ja työskennellyt A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminnassa vuodesta 2006 ja Lapsuus ja perheet -tiimin esimiehenä pari viimeistä vuotta. Tutustutan kuulijat ilmiön yleisyyteen, ilmenemismuotoihin sekä aihepiirin tutkimukseen mm. lasta suojaavista tekijöistä.

Luentoparini Kirsi Perels työskentelee lastensuojelun sosiaalityöntekijänä Itäkeskuksen perhekeskuksessa. Perels avaa aihetta lastensuojelun näkökulmasta, ja miten lastensuojelun palveluilla voidaan turvata lapsen kasvuympäristöä.


Kim Kannussaari                Katri Saarela                   Minna Ilva                                      Kirsi-Markja Perels

Digitaalinen pelaaminen, pelihaitat ja pelikasvatus
Aino Harvola vastaa EHYTin suomenkielisestä pelikasvatuksesta ja pelihaittojen ehkäisystä. Hän on lasten ja nuorten pelaamisen asiantuntija ja tekee töitä ensisijaisesti peruskouluikäisten oppilaiden, näiden vanhempien sekä opettajien ja muiden lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa.

Huumeet ja kovat kohtalot
Mirka Vainikka on Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta hän on sosionomi (ylempi AMK) ja lähihoitaja. Ennen Irti Humeista ry:tä Mirka on toiminut Helsingin kaupungin Idän psykiatria ja päihdekeskuksen päivätoiminnan, Itiksen ja Kontulan Symppiksen sekä avokuntoutus Mellarin, johtavan sosiaaliohjaajana, Helsingin päihdepsykiatriaklinikalla korvaushoitoarvioiden parissa sekä Tervalammen kartano kuntoutuskeskuksessa sosiaaliohjaajana. Irti Huumeista ry:n toimintaan Mirka tuli 1999 vaihteessa vapaaehtoistyön kautta. Lisäksi olen toiminut vaikuttajana jo vuosia.

Mirkaa on kuvattu dynaamiseksi, liikunnalliseksi sosiaali- ja terveysalan ideanikkariksi, joka innostaa ja auttaa ihmisiä jaksamaan haastavissakin tilanteissa. Mirkalla on vahvat verkostot, päättäväisyyttä muuttaa maailmaa ja kyky kohdata erilaisia ihmisiä heitä omana itsenään arvostaen. Mirkalla on yli kymmenen vuoden kokemus vapaaehtoistyöstä sekä yhtä pitkä työkokemus kuntoutustyöstä, korvaushoidon arvioinnista ja hoitoonohjauksesta. Mirka on koulutukseltaan lähihoitaja ja sosionomi (Ylempi AMK). Vapaa-aika Mirkalla kuluu perheeni, ystävieni ja liikunnan parissa. Tärkein tehtäväni on olla mahdollisimman hyvä äiti kolmelle pojalleni. Toivon, että he, kuten muutkin nuoret pysyvät kiinni elämässä ja irti huumeista.

Keskustelu on elämän suola. Haluan toimia, jotta huumekysymykseen löytyy uusia ratkaisuja ja huumekuolemat saadaan laskuun. Arvoissani ihminen tulee aina ensin ja haluan kohdata jokaisen ihmisen arvostaen. Kaikki tekee virheitä, mutta niihin ei kannata jäädä liiaksi kiinni. Aina voi muuttaa elämän suuntaa, jos itse haluaa. Minä ja Irti Huumeista porukka autamme mieluusti.

Päihdeneuvonta – apua ja tukea tilanteissa, joissa oma tai läheisen päihteidenkäyttö huolestuttaa
Olen Minttu Tavia (VTM) ja työkseni vastaan Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n puhelimen välityksellä toimivasta Päihdeneuvonnasta. Kerron puheenvuorossani sitä, minkälaisten päihteiden käyttöön liittyvien huolien kanssa meihin otetaan yhteyttä ja sitä, miten koronan vaikutukset päihteidenkäyttöön ovat näkyneet meillä. Avaan myös sitä minkälaisissa tilanteissa meidän puoleemme voi kääntyä ja minkälaista tukea annamme.

Mitä kuuluu oppilaitosten ehkäisevälle päihdetyölle? Tuloksia kyselystä Liito ry:n jäsenille
Olen Hanna Ollila (VTM) ja työskentelen THL:lla Päihteet ja riippuvuudet -yksikössä tupakkahaittojen ehkäisyn asiantuntijana. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on ammatillisten oppilaitosten savuttomuustyö, koskien kaikkia tupakkalain alaisia tuotteita. Teen sekä tutkimus- että kehittämistyötä. Puheenvuorossani kerron tuloksia Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman päivittämisen tueksi tehdystä kyselystä Liito ry:n jäsenille. Kyselyssä keskitytään erityisesti opettajien näkemyksiin oppilaitosten päihdekasvatuksesta ja ehkäisevän päihdetyön käytännöistä: miten nämä käytännössä nyt näkyvät oppilaitoksissa ja miten työtä voisi kehittää? 

Nuorten päihteiden käyttökulttuurit ennen ja nyt
Olen Mikko Salasuo, vuonna 1972 syntynyt helsinkiläinen talous- ja sosiaalihistorian dosentti. Väittelin huumekulttuureista vuonna 2004 ja sain talous- ja sosiaalihistorian dosentuurin Helsingin yliopistosta vuonna 2008. Olen työskennellyt Nuorisotutkimusverkostossa kesäkuusta 2005 ja toimin vastaavana tutkijana.

Esityksessä käsitellään nuorten päihteiden käytön ilmenemistä ja yhteiskunnallista paikkaa eri aikoina Suomessa. Juopuneista puukkojunkkareista on ajallisesti pitkä matka sähkösavukkeita pössytteleviin hipstereihin, mutta molemmat kertovat yhtä lailla nuorten tavoista olla ja elää tietyssä historiallisessa ajassa ja paikassa. Luento kiinnittää nuorten päihdeilmiöt oman aikansa yhteiskunnallisiin kehyksiin ja kuvaa sitä, mikä nuorten päihdekulttuurissa on pysyvää ja mikä todella uutta. 

Työkaluja ja materiaaleja opetuksen tueksi
Olen terveyden edistämisen asiantuntija Tiina Kiviluoma. Työskentelen Syöpäjärjestöjen Nuorten terveyden edistämisen tiimissä. Puheenvuorossa esitellään Suomen Syöpäyhdistyksen nuorten terveyden edistämisen palveluja ja materiaaleja, joita voi hyödyntää terveystiedon opetuksen tukena.

Mirka Vainikka                    Minttu Tavia                                    Mikko Salasuo                    Hanna Ollila