Terveystiedon Lops 2021 koulutus

  • to 10.9.2020 klo 9:4515:30
  • Etäyhteys

Ohjelma

9.45-10.00     Etäyhteyden testaus (Teams)

10.00-10.45    LOPS 2021, terveystiedon lehtori Terhi Paldanius

10.45-11.45    Terveyskäyttäytymistä selittäviä teorioita ja malleja, väitöskirjatutkija Anu Linnansaari

11.45-12.45   Tauko

12.45-14.15    Terveysviestinnän medialukutaito, tutkija Mikko Hautakangas Helsingin yliopisto 

14.15-14.30   Tauko

14.30-15.30    Ylioppilaskirjoitukset, terveystiedon lehtori Tiina Lehtinen
                          -sensorin kokemuksia arviointityöstä 
                          -lukiolaisten luotsaaminen yo-kirjoituksiin

Järjestäjä

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.

Hinta

Koulutuksen hinta on 50 euroa, sisältäen ohjelman ja koulutusmateriaalin.

Ilmoittautuminen

Sitova ilmoittautuminen 2.9. mennessä

Huom!

Koulutus toteutetaan etäyhteydellä koronatilanteesta johtuen. Osallistuminen edellyttää omaa tietokonetta, jossa mikki, kamera ja verkkoyhteys. 

LOPS 2021 koulutus nauhoitetaan ja se lähetetään kaikille ilmoittautuneille ja osallistumismaksun maksaneille. Nauhoitus tehdään nyt ensimmäistä kertaa ja sen onnistumisesta/toimivuudesta ei ole täyttä varmuutta.

Koulutaja- ja luentoesittelyt

LOPS 2021
Olen Terhi Paldanius ja työskentelen Kasavuoren yläkoulussa ja Kauniaisten lukiossa terveystiedon lehtorina. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri sekä terveystiedon, kotitalouden ja oppilaanohjauksen opettaja. Olin mukana LOPS 2021 kehittämistyöryhmässä. Luennollani avaan tulevia terveystiedon moduuleja; kuinka hahmottaa moduulien ydinaines, linkittää asiat toisiinsa ja aikatauluttaa opetus keskeisten sisältöjen välillä.

Terveyskäyttäytymistä selittäviä teorioita ja malleja
Olen Anu Linnansaari, toimin lukion terveystiedon ja liikunnan lehtorina ja väitöskirjatyöntekijänä Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Tutkimuskohteenani on erityisesti terveyden edistämiseen tähtäävien toimenpideohjelmien toimeenpano ja ihmisen käyttäytyminen osana näitä muutosprosesseja. Tutkijana toimiessani olin mukana EU-hankkeessa, joka tarkasteli muun muassa savuttoman koulun toimeenpanoa seitsemässä eri Euroopan maassa. Olen myös osallistunut terveystiedon oppikirjojen (Lukion Syke, Edita Publishing Oy) ja tietokirjojen (Terveyden psykologia, PS-kustannus) kirjoittamiseen, joihin kirjoittamani luvut ovat käsitelleet muun muassa terveyskäyttäytymisen teorioita ja malleja, mikä onkin tämän koulutuksen aiheeni."

Terveysviestinnän medialukutaito
Olen Mikko Hautakangas, mediakulttuurin ja journalismin tutkija Tampereelta. Viime vuosina olen työskennellyt niin Tampereen kuin Helsingin yliopistoissa hankkeissa, joissa on tutkittu julkisen keskustelun ongelmia erilaisten konfliktiherkkien aiheiden käsittelyssä ja kehitetty menetelmiä näiden ongelmien selättämiseksi. Tässä työssä on tullut selväksi, että terveys- ja hyvinvointiaiheet aiheuttavat monenlaista sekaannusta, kiistelyä luotettavasta tiedosta ja myös leimaamista ja leiriytymistä "meihin ja muihin". Jotta tässä informaation ja misinformaation värikkäässä viidakossa oppii kulkemaan pää kylmänä, on tunnettava niin sosiaalisen median tuottamia uusia julkisuuden muotoja kuin median omaa toimintalogiikkaa.

Olen vetänyt terveystiedon monilukutaitoa koskevia täydennyskoulutuksia myös aiemmin, ja tälläkin luennolla aion yhdistellä journalistien kanssa tehtyä tutkimustyötä kokemuksiini lukion terveystiedon opettajien toiveista. Konkreettisten mediaesimerkkien kautta päästään pohtimaan terveyttä koskevan tiedon ja tunteiden muodostumisen mekanismeja ja löydetään myös uusia näkökulmia näiden aiheiden oivalluttavaan opettamiseen.

Ylioppilaskirjoitukset
Olen Tiina Lehtinen. Teen päätyötäni Viikin norssilla yläkoulussa ja lukiossa Helsingissä opettaen terveystiedon lisäksi filosofiaa ja ev.lut.uskontoa. Työhöni kuuluu myös opettajaharjoittelijoiden ohjaus. Lisäksi olen oppikirjailija, työryhmieni tuotteita ovat Syke -sarjat lukioon ja yläkouluun. Ja kahdesti vuodessa toimin myös YTL:n sensorina terveystiedossa.

Minulta on toivottu huomioita ja kokemuksia siitä, miltä sensorityön silmin terveystiedon vastaukset näyttävät. Valotan sitä sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta. Tämän ohella on tarkoitus pohdiskella kanssanne sitä, miten lukio-opiskelu voitaisiin saattaa entistä enemmän vastaamaan taitoja, joita ylioppilaskirjoituksissa edellytetään.

Terhi Paldanius                       Anu Linnansaari                                    

Mikko Hautakangas                                            Tiina Lehtinen