Terveystiedon kevätseminaari

Teema

Mitä opettaa, miten opettaa ja kuinka arvioida? Tietoa ja ideoita terveystiedon opetukseen.

Ohjelma

9.00-9.30 Aamukahvit

9.30-9.45 Seminaarin avaus ja vuoden terveystiedon opettajat julkistaminen, Mirva Ikola, terveystietotoimikunnan puheenjohtaja, LIITO ry

9.45-10.45 Miten opettaa terveystietoa? Ranja Koski, terveystiedon opettaja, yrittäjä 

10.45-11.30 Ajankohtaista Opetushallituksesta ja perusopetuksen päättöarviointi, Riina Länsikallio, erityisasiantuntija, Opetushallitus

11.30–12.30 Lounas

12.30-13.30 Käytännön keinoja perusopetuksen arviointiin, Ranja Koski, terveystiedon opettaja, yrittäjä 

13.30-14.30 Arviointi lukion uudessa lopsissa, Terhi Paldanius, KM,  kotitalouden, terveystiedon ja opinto-ohjauksen aineenopettaja

14.30-15.00 Kahvi

15.00-16.00 Oppiaineiden yhteisprojektit ja LIITO ry:n materiaalipankki, Anna Haapalainen, LitM 

Kohderyhmä

Perusopetuksen ja lukion terveystiedon opettajat.

Järjestäjä

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry.

Hinta

Seminaarin hinta jäsenille on 85 euroa, muille 100 euroa, sisältäen ohjelman, koulutusmateriaalin ja ohjelmassa merkityt ruokailut.
Seminaariohjelmaan on myös mahdollista osallistua etänä Teams-etäyhteyden välityksellä. Osallistumishinta etänä jäsenille on 65 euroa, muille 80 euroa, sisältäen ohjelman ja koulutusmateriaalin. 
Seminaaria ei tallenneta. 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Ilmoittautuminen

Sitova ilmoittautuminen 11.4. mennessä. 

Ilmoittautuminen seminaariin on sitova. Sairastapauksissa peruutuksen voi tehdä lääkärintodistuksen
esittämällä. Muissa peruutustapaukissa veloitamme 30 % osallistumismaksusta järjestelykulujen kattamiseen. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lue luento- ja kouluttajaesittelyt kuvan alta.

Luentojen ja kouluttajien esittelyt

Miten opettaa terveystietoa? 
Luennon lopullinen sisältö rakentuu osallistujien ennakkokysymysten pohjalta. 

Ranja Koski
Minulla on takana noin 15 vuoden kokemus terveystiedon opettajan työstä yläkoulussa ja lukiossa. Viimeiset neljä vuotta olen työskennellyt  yrittäjänä, tuottaen muun muassa terveystiedon oppimateriaaleja ja toimien kouluttajana.  Lisäksi opetan terveystiedon didaktiikkaa tuntiopettajana Jyväskylän avoimessa yliopistossa ja toimin ylioppilastutkintolautakunnan terveystiedon sensorina. 

Ennakkokysymys osallistujille? 
Vastaa ilmoittautumisen yhteydessä: Mihin kysymykseen/kysymyksiin haluaisit saada vastauksen luennolla: Miten opettaa terveystietoa?

*****

Ajankohtaista Opetushallituksesta ja perusopetuksen päättöarviointi
Tietoa terveystietoon ja oppilaiden hyvinvointiin vaikuttavista asioista  (Venäjän hyökkäys Ukrainaan, koronaepidemiaan liittyvät ohjeet, tulevat lakimuutokset: työrauha ja kiusaaminen (+syrjintä), oppilaiden poissaolojen seuranta ja puuttuminen, opiskeluhuollon muutokset). Lisäksi perusopetuksen päättöarvioinnista keskeisimmät seikat esille.

Riina Länsikallio
LitM, yli 20 vuoden laaja-alainen kokemus terveydestä, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Työura lyhyesti: lukion ja yläasteen liikunnan ja terveystiedon lehtori, oppikirjailija, työelämätutkija, ylitarkastaja, työelämäasiamies ja yrittäjä. Opetushallituksen terveystieto-oppiaineasiantuntija.

Ennakkokysymykset osallistujille? 
Vastaa ilmoittautumisen yhteydessä: Miten olet kokenut perusopetuksen arviointikriteerit?

*****

Käytännön keinoja perusopetuksen arviointiin
Lyhyt alustus arvioinnin periaatteista ja menetelmistä. Ideoidaan yhdessä summatiivisen arvioinnin keinoja päättöarvioinnin kriteerien pohjalta

Ranja Koski
Kts. yllä.

Ennakkotehtävä: 
Tutustu ennakkoon tähän materiaaliin: Microsoft PowerPoint - TT_Perusopetuksen päättöarviointi tukimateriaali_Paakkari_Lehtinen.pptx (oph.fi) 
Arvio ilmoittautumisen yhteydessä miten hyvin  summatiiviseen arviointiin liittyvät periaatteet toteutuvat työssäsi. 

*****

Arviointi lukion uudessa lopsissa 
LOPSin vaatimukset ja käytännön realiteetit. Ajatuksia ja ideoita terveystiedon arvioinnista lukiossa.

Terhi Paldanius
Koulutukseltani olen KM, jolla on kotitalouden, terveystiedon ja opinto-ohjauksen aineenopettajan pätevyys. Osallistuin LOPS 2019 terveystieto-osuuden suunnittelutyöryhmään. Lisäksi olen toiminut terveystiedon sensorina vuodesta 2017.

Ennakkotehtävä: 
Jaa omia arviointivinkkejä lukion terveystiedon arviointiin sekä tehtäviä arviointiohjeineen.

*****
Oppiaineiden yhteisprojektit ja LIITO ry:n materiaalipankki
Ideoiden jakamista ja kokoamista LIITO ry:n materiaalipankkiin oppiaineidein yhteisprojekteista, joissa terveystieto on osa projektia.

Anna Haapalainen
Koulutukseltani olen LitM. Tällä hetkellä toimin yläkoulun liikunnan ja terveystiedon opettajana yläkoulussa, aikaisemmin myös lukiossa. Opettajan työn ohella toimin erilaisissa pedagogisissa asiantuntijatehtävissä esimerkiksi viime syksynä LIITO ry:ssä. Minut tunnetaan aktiivisena toimijana sekä ideoiden jakajana sosiaalisessa mediassa mm. perustamassani Terveystieto Facebook -ryhmässä.

Ennakkotehtävä
Esittele yhteisille muokattaville google dioille oppiaineiden yhteisprojekti, jossa terveystieto on osa projektia. Yhteisprojekti voi olla yläkoulun MOK tai lukion opintojakso, joka on toteutettu koulussasi, valmis materiaali, jonka olet löytänyt tai idea, jota olet hautonut.

Ranja Koski                              Riina Länsikallio                     Terhi Paldanius                    Anna Haapalainen