Terveystiedon kevätseminaari - mielen hyvinvointi

Teema

Millaiset tekijät vaikuttavat lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin? Tietoa ajankohtaisista mielen hyvinvointiin vaikuttavista ilmiöistä, keinoja lasten ja nuorten kohtaamiseen sekä tukea mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Paikka

Akava-OAJ-talo, Kellosilta 7, Helsinki
Mahdollisuus osallistua myös Teams- etäyhteyden välityksellä. Seminaaria ei tallenneta.

Ohjelma

Perjantai 21.4.
9.15-9.45       Ilmoittautuminen ja aamukahvi+sämpylä

9.45-10.00     Seminaarin avaus ja vuoden terveystiedon opettajan julkistaminen, 
                         puheenjohtaja Mirva Ikola, LIITO ry.

10.00-11.00   Nuorten ahdistuneisuushäiriöiden kohtaaminen - hallintaa ja hyväksyntää
                         Marjukka Puustinen, KM, erityisopettaja, lasten ja nuorten psykoterapeutti

11.00-11.10   Tauko

11.10-12.10   Digipelaaminen ja sosiaalinen media: pitääkö olla huolissaan? 
                        Terhi Mustonen, psykologi, Digitaaliset riippuvuudet -toiminnan päällikkö, Sosped-säätiö

12.10-13.00   Lounas

13.00-14.00   Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset
                        Jutta Antikainen, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario, seksuaalirikosyksikkö, Helsingin
                        poliisilaitos

14.00-14.10 Tauko

14.10-15.10   Mielen hyvinvoinnin edistäminen, 
                        Saija Viljakainen, asiantuntija MIELI ry, KM, opettaja, tunnetaito-ohjaaja ja kouluttaja

15.10-15.30   Kahvi ja päivän pulla 

15.30-16.30   Mielen hyvinvoinnin edistäminen,
                        Saija Viljakainen, asiantuntija MIELI ry, KM, opettaja, tunnetaito-ohjaaja ja kouluttaja

18.00             Yhteinen illallinen Mari's treehouse, Kauppakeskus Tripla
                       Ennakkoilmoittautuneille                                 

Lauantai 22.4.

9.00-10.00     Uupumuksesta intoon, 
                        Katariina Salmela-Aro, akatemiaprofessori, psykologian dosentti, Helsingin yliopisto

10.00-10.10   Tauko

10.10-11.10   ”Aivot ja digilaitteet” – aivojen kuormittumisen näkökulma, 
                         Nina Sajaniemi, prof, Ph.D., clinical neuropsychologist ,Professor of Early Education, UEF. 
                         Kansallinen aivoterveysohjelma mukana luennossa. 
11.10-12.00   Lounas

12.00-13.00   Aivojen ja mielen hyvinvointi - tukea stressinhallintaan ja palautumiseen, 
                        Jaana Sarajuuri, psykologian tohtori, neuropsykologian erikoispsykologi, ProNeuron
                        neuropsykiatriakeskus ja Aivovammaliitto ry 

13.00-13.10   Tauko

13.10-14.10   Liikkumisen mahdollisuus kaikille - vähemmän liikkuvien ja mielen hyvinvointiin tukea
                         tarvitsevien opiskelijoiden tavoittaminen, 
                         Mieli liikkeelle -hanke: Saara Koskinen, projektipäällikkö ja Hanna-Mari Peotta, 
                         asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Likes

14.10-14.15   Tauko

14.15-15.15   Liike pistää mielen hyrräämään -opiskelijoiden palautumisen tukeminen kehollisin
                         menetelmin
                         Mieli liikkeelle -hanke: Saara Koskinen, projektipäällikkö ja Hanna-Mari Peotta, 
                         asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Likes

15.15-15.30   Päivien päätös ja kahvi + päivän pulla

Kohderyhmä

Perusopetuksen ja toisen asteen terveystiedon opettajat.

Järjestäjä

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry.

Hinta

Osallistumishinta paikan päällä
2 päivää 150 €/jäsenet ja 170 €/muut. 1 päivä 85 €/jäsenet ja 105 €/muut. Sisältää ohjelman, koulutusmateriaalin ja ohjelmassa merkityt ruokailut.

Osallistumishinta etänä osallistuville
2 päivää 100 €/jäsenet ja 120 €/muut. 1 päivä 60 €/jäsenet ja 80 €/muut. Sisältää ohjelman ja koulutusmateriaalin.

Majoitus

Holiday Inn Helsinki - Expo hotellissa on kiintiövaraus 106 €/1hh ja 126 €/2hh. Huoneet ovat varattavissa 07.04.2023 mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan. Varauslinkki. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 6.4. mennessä

Ilmoittautumislomake. Ilmoittautuminen seminaariin on sitova. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Tarkemmat luento- ja kouluttajaesittelyt kuvan alla. 

PERJANTAIN LUENNOT

Nuorten ahdistuneisuushäiriöiden kohtaaminen - hallintaa ja hyväksyntää
Tutustutaan nuorten ahdistuksen taustatekijöihin ja oireiluun. Pohditaan käytännön työkaluja, joilla opettaja voi tukea nuoria esimerkiksi esiintymisjännityksen, sosiaalisten tilanteiden pelon ja yleistyneen ahdistuksen kanssa. Lisäksi tutustutaan yleisimpiin hallintakeinoihin sekä uudempaan, hyväksymistä tukevaan ajatteluun. 

Marjukka Puustinen, KM, erityisopettaja, lasten ja nuorten psykoterapeutti.


Digipelaaminen ja sosiaalinen media: pitääkö olla huolissaan? 
Sosiaalinen media ja digitaaliset pelit ovat nuorten elämässä vahvasti läsnä. Viime vuosina näiden internetin käyttötapojen yhteyttä terveyteen on alettu tarkastella aiempaa kriittisemmin. Digipelaaminen ja verkkoyhteisöpalveluiden käyttö voivat vaikuttaa monin tavoin nuoren psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Ääritapauksissa niihin voi muodostua toiminnallinen riippuvuus. Puheenvuorossa käsitellään ongelmallisen digipelaamisen ja sosiaalisen media käytön ilmiöitä, taustatekijöitä ja tunnistamista. Lisäksi esitellään liiallisen somen käytön ja digipelaamisen hallintaan tarjolla olevia tuen muotoja sekä ennaltaehkäisevää työtä.  

Terhi Mustonen, psykologi, Digitaaliset riippuvuudet -toiminnan päällikkö, Sosped-säätiö 
Terhi Mustonen on helsinkiläinen psykologi ja tutkija, joka on erikoistunut ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen sekä nuorten mielenterveyden edistämiseen. Nykyisessä työssään hän luotsaa Digipelirajaton- ja Somerajaton-hankkeita, jotka tuottavat tukea digipelaamisen ja somen käytön hallintaan nuorille aikuisille sekä tietoa digitaalisista riippuvuuksista. 


Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset

Jutta Antikainen, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario, seksuaalirikosyksikkö, Helsingin poliisilaitos  

 

Mielen hyvinvoinnin edistäminen
Miten terveystiedon opettajat voivat edistää omaa ja nuorten stressinhallintaa rauhoittumiskeinojen ja tietoisuustaitojen avulla. Tietoa ja ymmärrystä ahdistavien tilanteiden käsittelyyn konkretian kautta.

Saija Viljakainen, asiantuntija MIELI ry, KM, opettaja, tunnetaito-ohjaaja ja kouluttaja

Marjukka Puustinen           Terhi Mustonen                        Saija Viljakainen

LAUANTAIN LUENNOT

Uupumuksesta intoon
Esityksessä tuon esille tutkimustietoa nuorten motivaatiosta, sosioemotionaalisista taidoista ja hyvinvoinnista, erilaisista poluista yläasteelta toiselle asteelle ja siirtymässä aikuisuuteen.

Katariina Salmela-Aro, akatemiaprofessori, psykologian dosentti, Helsingin yliopisto


”Aivot ja digilaitteet” – aivojen kuormittumisen näkökulma
Esityksessä käsitellään tiedonkäsittelyn, toiminnanohjauksen ja stressikuormittuvuuden yhteyttä aivoterveyteen. Siinä pohditaan aivojen kuormittumiseen liittyviä kysymyksiä digipainottuneessa ympäristössä. Esityksessä perustellaan, miksi aivoergonomiset oppimisympäristöt vahvistavat aivoterveyttä ja sen kautta sekä oppimista että kokonaishyvinvointia. 
 Kansallinen aivoterveysohjelma mukana luennossa. 

Nina Sajaniemi, prof, Ph.D., clinical neuropsychologist ,Professor of Early Education, UEF


Liikkumisen mahdollisuus kaikille - vähemmän liikkuvien ja mielen hyvinvointiin tukea tarvitsevien opiskelijoiden tavoittaminen  
Työpajassa keskustellaan vähemmän liikkuvien ja mielen hyvinvointiin tukea tarvitsevien opiskelijoiden tavoittamisesta ja kohtaamisesta. Liikkumisen yhdenvertaisuutta ja opiskelijoiden moninaisuutta tarkastellaan kahden käytännön työkalun avulla. Pohdimme yhdessä, miten luoda merkityksellisiä kokemuksia ja kohtaamisia liikkumisen keinoin. www.jamk.fi/mieliliikkeelle   

Liike pistää mielen hyrräämään -opiskelijoiden palautumisen tukeminen kehollisin menetelmin 
Kokemuksellisessa työpajassa syvennytään kehollisiin menetelmiin osana vireystilan säätelyä. Yleistyneet haasteet jaksamisessa ja palautumisessa ovat merkki siitä, että syystä tai toisesta kehon viestejä ei kuulla tai huomioida ajoissa. Hyvinvoinnin vahvistaminen omaan kehoon syventymällä on yksi keino tukea opiskelukykyä ja tulevaa työkykyä. Työpajassa tarkastellaan myös Mieli liikkeelle -hankkeen oppilaitosten näkökulmia ja kokemuksia opiskelijoiden palautumisen tukemisesta. www.jamk.fi/mieliliikkeelle 

Saara Koskinen, projektipäällikkö, Hanna-Mari Peotta, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Likes, Mieli liikkeelle -hanke 

Saara Koskinen on terveystieteilijä (TtM, liikuntalääketiede), opettaja ja fysioterapeutti. Saara on työskennellyt opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämisen parissa valtakunnallisissa kehittämishankkeissa ja ammatillisen oppilaitoksen opettajana. 

Hanna-Mari Peotta on liikuntatieteilijä (LitM) ja sosiaalipsykologi (VTM), joka työskentelee opiskelijoiden liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämisen parissa. Erityisenä osaamisalueena hänellä on liikkumisen yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyvät kysymykset. Lisäksi hänellä on paljon kokemusta liikkumista edistävien hankkeiden seurannasta ja arvioinnista.

Katariina Salmela-Aro                   Nina Sajaniemi

Saara Koskinen                          Hanna-Mari Peotta

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry:n toiminnassa on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle, kiusaamiselle ja muulle epäasialliselle käytökselle. Osallistumalla LIITO ry:n tapahtumiin sitoudut toimimaan tämän mukaisesti.