Täydennyskoulutusta arviointiosaamisen kehittämisestä liikunnan ja terveystiedon opettajille

  • 11.9.3.11.2020
  • Etäkoulutuksia Zoomissa

Oppiminen ja arviointi liittyvät kiinteästi toisiinsa, minkä vuoksi oppimista edistävän arvioinnin hallinta on opetustyössä tärkeää. Perusopetuksen uudistettu arviointiluku otettiin käyttöön elokuussa 2020. Lisäksi elokuussa 2021 perusopetuksen päättöarvioinnin päivitetyt kriteerit astuvat voimaan ja lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön. Tämän vuoksi arviointiosaamisen päivittäminen on nyt ajankohtaista.

Osallistu arvioinnin täydennyskoulutuksiin syksyllä 2020! Koulutukset on suunnattu liikuntaa ja / tai terveystietoa opettaville opettajille ja asiasta kiinnostuneille. Koulutus on maksuton. Ajankohtaiset tiedot koulutuksista, päiväkohtaiset sisällöt etäyhteydellä järjestettäviin koulutuksiin ja ohjeet ilmoittautumiseen löydät täältä.

Eri arviointikoulutuksissa pääset mm. kehittämään arviointiosaamista uusien arviointilinjausten hengessä, laajentamaan käsityksiäsi arvioinnista ja sen tehtävistä, kommentoimaan päivitettyjä perusopetuksen liikunnan ja terveystiedon arviointikriteerejä, jakamaan ajatuksia erilaisista arviointikäytänteistä (myös sähköisistä) ja kuulemaan, miten tukea tarvitsevien arviointi tulisi huomioida eri oppiasteilla. Koulutusten tavoitteena on kannustaa osallistujia monipuolistamaan arviointikäytänteitään ja lisätä osallistujien ymmärrystä arvioinnista.

Täydennyskoulutukset ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta "Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittäminen". Hankkeesta vastaa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta.

Yhteyshenkilö: Irinja Lounassalo (irinja.lounassalo@jyu.fi).

Pidätämme oikeudet muutoksiin koronatilanteen vuoksi.