KUTSU: LIITO ry:n syyskokous

Kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä tai Teams-etäyhteydellä 

Ilmoittautumiset 27.9. mennessä toimisto@liito.fi osoitteeseen. Ilmoita osallistutko paikan päällä vai etänä. Kaikille osallistujille lähetetään kokousmateriaali ennakkoon ja etänä osallistujille lisäksi etäyhteyslinkki. 


Esityslista                  

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus v. 2021

5.     Vahvistetaan virkailijoiden palkkiot v. 2021

6.     Vahvistetaan hallituksen, sen toimikuntien jäsenten sekä liiton edustustehtävissä toimivien henkilöiden kokouspalkkio ja matkakulujen korvausperuste v. 2021

7.     Päätetään, miten liiton kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan ottaen huomioon liiton sääntöjen 10 §:n määräykset

8.     Hyväksytään liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

9.     Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2021

10. Käsitellään muut asiat

11. Kokouksen päättäminen