Sukupuolinormit ja sateenkaarinuorten kohtaaminen - verkkokoulutus OSA 2

  • to 14.9.2023 klo 1617:30
  • Teams-etäyhteys

Ohjelma 

Koulutusiltapäivissä paneudutaan yhteiskunnassa ja koulussa vaikuttaviin sukupuolinormeihin sekä sateenkaarinuorten kohtaamiseen erityisesti liikunnan opettajien arjen näkökulmasta. Koulutuskokonaisuus tarjoaa oivalluksia siitä, kuinka voi rakentaa turvallisia ja kaikki oppijat huomioivia oppimistilanteita ja -ympäristöjä, joissa jokainen voi olla oma itsensä. Saat tilaisuuden pohtia omaa tapaasi toimia nuorten kanssa ja käytännöllisiä vinkkejä opetustyön arkeen. Koulutus koostuu tutkimus- ja kokemustiedosta, itsereflektiosta ja keskusteluista.   

Ilmoittaudu mukaan molempiin tai toiseen koulutuskerroista:  

OSA 1: 7.9. klo 16:00-17:30 Sukupuolinormit ja koulun arki, kouluttajana Mari Tapio, Plan International Suomi 

OSA 2: 14.9. klo 16:00-17:30 Sateenkaarinuorten kohtaaminen, kouluttajana Teija Ryhtä, Seta 


Kouluttajat 

Mari Tapio, globaalikasvatuksen suunnittelija, Plan International Suomi 

Teija Ryhtä, nuorisotyön osallisuuden asiantuntija, Seta 

Kohderyhmä 

Liikunnanopettajat. Soveltuu osittain myös terveystiedonopettajille.

Hinta 

Koulutukset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. 

Vesokelpoisuus

Koulutuskokonaisuus täyttää veso-kelpoisuuden kriteerit: koulutuksen teemat tukevat opetussuunnitelmaa, koulutusten yhteiskesto on 3h ja koulutus järjestetään työajan ulkopuolella. Veso-kelpoisuudesta tulee sopia oman työnantajan kanssa. Koulutuksesta saa tarvittaessa osallistumistodistuksen.

Ilmoittautumiset 

OSA 1 viimeistään 31.8.2023 ja OSA 2 viimeistään 7.9.  lomakkeella. Ilmoittautumisen yhteydessä voit esittää kouluttajille ennakkokysymyksiä.  

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry:n toiminnassa on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle, kiusaamiselle, syrjinnälle ja muulle epäasialliselle käytökselle. Osallistumalla LIITO ry:n tapahtumiin sitoudut toimimaan tämän mukaisesti.  

Kuva: Plan

Kuva: Seta