Opettajien arviointiosaamisen täydennyskoulutus ja sähköiset työkalut terveystiedon opetuksessa

  • pe 11.9.2020 klo 8:4517
  • Etäyhteys

Etäyhteys

Osallistujille lähetetään osallistumislinkit sähköpostitse ilmoittautumisajan umpeutumisen jälkeen, ennen koulutusta. Osallistuminen edellyttää omaa tietokonetta, jossa on mikki, kamera ja verkkoyhteys.

Arviointikoulutus tallennetaan teoriaosuuden osalta, mutta ei ryhmätyöskentelystä. Tallenne lähetetään kaikille ilmoittautuneille. 
Sähköiset työkalut koulutus nauhoitetaan ja se lähetetään kaikille ilmoittautuneille ja osallistumismaksun maksaneille. Nauhoitus tehdään nyt ensimmäistä kertaa ja sen onnistumisesta/toimivuudesta ei ole täyttä varmuutta.

Ohjelma

8.45–9.00 Etäyhteyden testausmahdollisuus

9.00–12.00 Arvioinnin täydennyskoulutuskiertueen avaus: Opettajien arviointiosaamisen kehittäminen (Zoom), LitM Irinja Lounassalo, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

12.00–13.00 Tauko

12.45–13.00 Etäyhteyden testausmahdollisuus

13.00–15.00 Terveystiedon opetuksessa toimivat sähköiset työkalut (Teams), LitM liikunnan- ja terveystiedon opettaja Anna Haapalainen

15.00–15.30 Tauko

15.30–17.00 Terveystiedon opetuksessa toimivat sähköiset työkalut

Järjestäjät

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta (Arviointi).

Arviointiosaamisen täydennyskoulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry (Sähköiset työkalut).

Kohderyhmä

Arviointikoulutus on suunnattu liikuntaa ja terveystietoa opettaville opettajille sekä alan opiskelijoille. Sähköiset työkalut terveystietoon on suunnattu eri asteiden terveystiedon opettajille.

Hinta

Aamupäivän arviointikoulutukseen osallistuminen on maksutonta. Iltapäivän sähköiset työkalut koulutuksen hinta on 35 euroa. 

Ilmoittautuminen

Sitova ilmoittautuminen 2.9. mennessä 

Pidätämme oikeudet muutoksiin koronatilanteen vuoksi.

Arviointikoulutuksen kuvaus 

Oppiminen ja arviointi liittyvät kiinteästi toisiinsa. Opetushallitus tarkensi perusopetuksen arviointilinjauksia helmikuussa 2020 ja lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2021, minkä vuoksi opettajien arviointiosaamisen päivittäminen on nyt ajankohtaista. Tule kehittämään arviointiosaamistasi ja laajentamaan käsityksiäsi arvioinnista. Koulutuspäivän aikana on niin tutkimusperusteisia alustuksia kuin käytännön pienryhmätyöskentelyä etäyhteyden välityksellä. Koulutuksen tavoitteena on kannustaa osallistujia monipuolistamaan arviointikäytänteitään ja lisätä osallistujien ymmärrystä oppimista tukevasta arvioinnista. Lisäksi esitellään syksyn 2020 muut arviointiteemaiset täydennyskoulutukset (tiivistettynä alla).

Kouluttaja on LitM Irinja Lounassalo, joka on toiminut liikunnan ja terveystiedon opettajana niin perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen kuin korkeakoulutuksen puolella. Tällä hetkellä hän työskentelee kouluttajana Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittämishankkeessa Jyväskylän yliopistolla liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Lounassalo tekee väitöskirjaa, joka käsittelee liikunta-aktiivisuuden muutosta lapsuudesta aikuisuuteen ja elinikäisen liikunta-aktiivisuuden merkitystä terveellisen elämäntavan muodostumisessa.

Terveystiedon opetuksessa toimivat sähköiset työkalut -koulutuksen kuvaus 

Yleisön pyynnöstä viime syksyn Terveystiedon teemapäivässä pidetty luento Sähköiset alustat terveystiedon opetuksessa saa jatkoa. Tunnin sijaan aiheen käsittelyyn on varattu nyt aikaa 3,5 tuntia. Luennolla esitellään terveystiedon opetuksessa toimiviksi havaittuja sähköisiä työkaluja ja tutustutaan niihin tarkemmin. Tavoitteena on poimia esitykseen oppimista sekä arviointia tukevia työkaluja sekä pyrkiä samalla tuomaan toiminnallisuutta tunnille.

Kouluttaja Anna Haapalainen kuvailee itseään seuraavasti: Olen "nörttäävä jumppapirkko" Etelä-Savosta. Työskentelen liikunnan ja terveystiedon opettajana Mikkelissä Rantakylän yhtenäiskoulussa, joka on tunnettu innovatiivisesta otteesta opetusteknologian suhteen. Olen toiminut useamman vuoden tutoropettajana ja kouluttajana milloin milläkin nimikkeellä: bittiope, digitutor, toiminnallisen oppimisen tutor. Innostun helposti ja kokeilen mielelläni uutta tekniikkaa ja uusia sovelluksia opetuksessa. Teknologia nähdään usein syynä liikkumattomuuteen sekä huonoon fyysiseen toimintakykyyn. Itse pyrin ajattelemaan asiaa toisin päin. Opetuksessa yhdistelen mielelläni teknologiaa ja toiminnallisuutta. 

Irinja Lounassalo                                   Anna Haapalainen

Tulevat arviointikoulutukset 
Koronaepidemian vuoksi koulutuskiertueen lähiopetuspäivät on muutettu teemakohtaisiksi oppilasarviointia käsitteleviksi etäkoulutusiltapäiviksi (klo 13-16):

  • 18.9. Liikunnan päivitetyt päättöarvioinnin kriteerit perusopetuksessa
  • 24.9. Terveystiedon päivitetyt päättöarvioinnin kriteerit perusopetuksessa
  • 8.10. Tukea tarvitsevien arviointi
  • 26.10. Sähköiset työkalut liikunnan ja terveystiedon arvioinnin tukena
  • 3.11. Monipuolinen arviointi liikunnan ja terveystiedon opetuksessa
  • Lisäksi järjestetään koulutus lukion liikunnan ja terveystiedon arvioinnista loka-marraskuussa. Tarkka päivä ilmoitetaan myöhemmin nettisivuillamme (linkki alla).

HUOM! Muissa koulutuksissa ei ole sähköiset työkalut terveystiedon opetuksesa osuutta. 

Tarkempaa tietoa koulutuksista saa nettisivuilta, Irinja Lounassalolta (irinja.lounassalo@jyu.fi) sekä Liito ry:n sähköisen tiedotuksen kautta.