LIITO ry:n vuosikokous

 • ma 4.10.2021 klo 17
 • Teams-etäyhteys

LIITO ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 4.10.2021 Teams-etäyhteydellä. Ilmoittaudu kokoukseen viimeistään to 30.9.2021. Ilmoittautuneille lähetetään etäyhteyslinkki ja kokousmateriaalit ennen kokousta. 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE VUOSIKOKOUKSEEN 

Esityslista

 1. Kokouksen avaus

 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 4. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuonna 2022, liite 1. 

 5. Vahvistetaan hallituksen, sen toimikuntien jäsenten sekä liiton edustustehtävissä toimivien henkilöiden kokouspalkkio ja matkakulujen korvausperuste v. 2022, liite 2

 6. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2022, liite 3 ja 4

 7. Päätetään, miten liiton kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan ottaen huomioon liiton sääntöjen 9 §:n määräykset

 8. Käsitellään muut asiat
  Hyväksytään liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma v.2022, liite 5
  Hyväksytään liiton ympäristösuunnitelma v. 2022, liite 6

 9. Kokouksen päättäminen

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry:n toiminnassa on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle, kiusaamiselle, syrjinnälle ja muulle epäasialliselle käytökselle. Osallistumalla LIITO ry:n tapahtumiin sitoudut toimimaan tämän mukaisesti.