LIITO ry:n vuosikokous

Käsiteltävät asiat



 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, liitteet 1,2 ja 3
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaudesta
 6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuonna 2023, liite 4
 7. Vahvistetaan hallituksen, sen toimikuntien jäsenten sekä liiton edustustehtävissä toimivien henkilöiden kokouspalkkio ja matkakulujen korvausperuste v. 2023, liite 5
 8. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, ympäristösuunnitelma ja talousarvio v. 2023, liite 6, 7, 8 ja 9
  Valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja, jota nimitetään liiton 
  puheenjohtajaksi
 9. Valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.  Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.
 11. Päätetään, miten liiton kokouskutsut julkaistaan ottaen huomioon liiton sääntöjen 9 §:n määräykset
 12. Käsitellään muut asiat
 13. ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Liiton huomionosoitukset
 14. Kokouksen päättäminen

Esityslistan liitteet löytyvät jäsensivuilta