Liikunta opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukena

  • ma 11.10.2021 klo 1014:30
  • Teams-etäyhteys

Ohjelma 

10.00-10.05   Webinaarin avaus, puheenjohtaja Kasper Salin, LIITO ry
10.05–11.05 Mikä toisen asteen opiskelijoita kuormittaa? Millaisin keinoin hyvinvointia voi edistää? psykologi PsT Elina Marttinen

11.05–11.15  Tauko

11.15–12.00 LOPS 2019, liikunnan perusteet, opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus ja liikunnan ja terveystiedon lehtori Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Vaasan lyseon lukio

12.00–13.00 Lounastauko

13.00–13.30 Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osaamistavoitteet, opetusneuvos Anna Sarpio, Opetushallitus
13.30–14.00 Liikkuva opiskelu -ohjelma, johtava asiantuntija Johanna Kujala sekä Liikkuva Poke -esimerkki, lehtori Ulla Martinmäki ja opiskelijat Noa Oksanen, Tuomas Röntynen ja Markus Toikka

14.00–14.30 Smart Movesin tarjoamat keinot ja materiaalit oppilaitosten liikettä ja hyvinvointia tukevan työn tueksi, hankevastaava Onni Hämäläinen, UKK-Instituutti 

14.30 Seminaarin päätös, puheenjohtaja Kasper Salin, LIITO ry

Luento- ja kouluttajaesittelyt 

Mikä toisen asteen opiskelijoita kuormittaa? Millaisin keinoin hyvinvointia voi edistää? 
Toiseen asteen opiskelijat elävät keskellä nuoruuden siirtymää navigoiden arjen elementtien, oman identiteetin etsinnän ja tulevaisuuden epävarmuuksien aallokossa. Hyvinvoinnin haasteista ja hyvinvoinnin merkityksestä puhutaan koko ajan enemmän. Miten kouluyhteisö ja yksittäiset aikuiset voivat tukea opiskelijoiden hyvinvointia, identiteetin muodostumista ja oman polun askelmerkkien löytämistä.

Elina Marttinen
Elina on työskennellyt yli kymmenen vuotta Opiskelijoiden hyvinvointia edistävässä Nyyti ry:ssä, kehittämispäällikkönä ja asiantuntijana. Hän on tutkinut väitöskirjassaan nuorten ja nuorten aikuisten identiteetin muodostamista ja sen yhteyttä hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Elina osallistui LOPS2021 valmisteluun terveystiedon oppiaineessa. Tällä hetkellä Elina toimii psykologina itsenäisenä ammatinharjoittajana.

LOPS 2019, liikunnan perusteet
Uudet lukiokoulutuksen Lops2019-perusteet astuivat voimaan 1.8.2021 alkaen. Riitta ja Matti käsittelevät tässä osuudessa muun muassa: Miten määritellään käsitteet moduuli tai opintojakso? Miten paikallinen toimivalta näkyy esim. opintojaksojen valmistamisessa? Millaisia paikallisia opintojaksoja on uusien perusteiden pohjalta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi tehty?

Matti Pietilä
Olen koulutukseltani liikuntatieteiden maisteri (LitM) ja työskennellyt vuodesta 2003 lähtien Opetushallituksessa liikuntakasvatuksen kehittämisen parissa.

Riitta Pääjärvi-Myllyaho
Riitta on myös liikuntatieteiden maisteri LitM, ja tehnyt pitkän opettajauran Vaasan lyseon lukiossa. Hän on toiminut LIITO  ry:n puheenjohtajana vuosina 2010-2016 ja ollut sitä kautta mukana monissa kehittämisprojekteissa. Hän on ollut myös tekemässä  uusinta liikunnan opetussuunnitelmaa (Lops2019).


Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osaamistavoitteet
Osiossa tarkastellaan ammatillisten perustutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa olevaa työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osaamistavoitteita ja mitä ne pitävät sisällään. Osa-alueen tavoitteena on nimensä mukaisesti tukea opiskelijan ymmärrystä työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Lisäksi tarkoitus on löytää jokaiselle opiskelijalle oma tapansa voida hyvin ja edistää omaa työkykyään myös tulevaisuudessa. Kun työkyky on hyvä, työssä ja opinnoissa jaksaminen ja kehittyminen paranee.

Anna Sarpio
Anna toimii Opetushallituksessa ammatillisen osaamisen yksikössä mm. ammatillisten tutkintojen kehittämisen parissa ja osana hyvinvointitiimiä. Annan oma tausta on fysioterapiassa ja myöhemmin ammatillisena erityisopettajana hyvinvointialalla.


Liikkuva opiskelu -ohjelma ja oppilaitosesimerkki
Miten lisätä liikettä ja opiskelukykyä opiskelupäiviin sekä kehittää oppilaitoksen liikunnallista toimintakulttuuria? Miten hyödyntää liikunnallisuutta koronahaittojen korjaamisessa?

Johanna Kujala
Liikkuva opiskelu -ohjelmasta vastaava Johanna Kujala kertoo ohjelman perusteet ja antaa vinkkejä liikunnallisuuden hyödyntämiseen. Oppilaitosesimerkin avulla tutustutaan konkreettisiin toimenpiteisiin ja niistä saatuihin kokemuksiin. 


Smart Movesin tarjoamat keinot ja materiaalit liikettä ja hyvinvointia tukevan työn tueksi
Smart Moves hankkeen tavoitteena on edistää ja vakiinnuttaa Liikkuva opiskelu -ohjelman toimintakulttuuria toisen asteen oppilaitoksissa. Tavoitteen saavuttamiseksi hanke on tuottanut ja tuottaa edelleen erilaista liikkumista ja hyvinvointia edistävää materiaalia ja työkaluja opettajien sekä opiskelijoiden käyttöön. Osiossa esitellään näitä materiaaleja ja työkaluja, sekä kuinka uusimmat työkalut ovat saavutettavissa.

Onni Hämäläinen
Työskentelen UKK-instituutissa Smart Moves hankevastaavana. Taustaltani olen fysioterapeutti ja syksyllä 2021 valmistuva terveystieteiden maisteri. Intohimoni on edistää väestön terveyttä liikuntaa edistävien toimien avulla.

Elina Marttinen                                 Matti Pietilä                                                       Riitta Pääjärvi-Myllyaho

Anna Sarpio                                            Johanna Kujala                   Onni Hämäläinen

Kohderyhmä

Toisen asteen liikunnan ja/tai terveystiedon opettajat

Hinta

Koulutus on osallistujille ilmainen ja ei edellytä LIITO ry:n jäsenyyttä. Saamme koulutukseen Erasmus+ tukea.

Ilmoittautuminen

4.10. mennessä. Saat sähköpostiisi vahvistuskirjeen ja osallistumislinkin ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry:n toiminnassa on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle, kiusaamiselle, syrjinnälle ja muulle epäasialliselle käytökselle. Osallistumalla LIITO ry:n tapahtumiin sitoudut toimimaan tämän mukaisesti.