Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry:n vuosikokous

Esityslista 

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto 2023, liitteet 1,2 ja 3
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaudesta
 6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuonna 2025, liite 4
 7. Vahvistetaan hallituksen jäsenten, hallituksen asettamien toimikuntien jäsenten sekä muissa liiton edustustehtävissä toimivien henkilöiden palkkioiden ja matkakustannusten korvausten ja muiden korvausten suuruudet seuraavaksi toimintavuodeksi v. 2025, liite 5
 8. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2025 sekä vastuullisuusohjelma v. 2025-2028, liite 6, 7 ja 8 
 9. Valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja, jota nimitetään liiton puheenjohtajaksi
 10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 11. Liiton sääntöjen muuttaminen, liite 9
 12. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.  Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.
 13. Päätetään, miten liiton kokouskutsut julkaistaan ottaen huomioon liiton sääntöjen 9 §:n määräykset
 14. Käsitellään muut asiat
 15. Liiton huomionosoitukset
 16. Kokouksen päättäminen