Kevätkokous

  • ti 2.2.2021 klo 18:1519
  • Teams-etäyhteys / Akava-OAJ talo, Kellosilta 7, Helsinki

Kokoukseen toivotaan osallistumista vain etänä koronatilanteesta johtuen ja osallistujien tulee ilmoittautua alla olevalla lomakkeella ennakkoon viimeistään 31.1.2021. Ilmoittautuneille lähetetään etäyhteyslinkki ja kokousmateriaalit ennen kokousta. 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE KEVÄTKOKOUKSEEN 2.2.2021

Esityslista


1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan & toiminnantarkastajan lausunnot v. 2020

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

6. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 

Erovuorossa ovat

  • Terhi Huovinen (hallituksessa 6 vuotta)
  • Ville Pesonen (hallituksessa 4 vuotta)
  • Heidi Rautajoki (hallituksessa 2 vuotta)
  • Satu Ovaska (hallituksessa 2 vuotta)
  • Sean O´Leáry (hallituksessa 1 vuosi)

Varsinainen jäsen voi kuulua hallitukseen yhtäjaksoisesti kolme kaksivuotiskautta, eli enintään kuusi (6) vuotta.

7. Liiton sääntöjen muuttaminen

8. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta

9. Liiton huomionosoitukset

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen