Käytännön keinoja ryhmädynamiikan tukemiseen liikuntatunneilla

Ohjelma

Koulutusiltapäivässä pureudutaan käytäntöihin, joilla tuetaan ryhmädynamiikan ja turvallisen oppimisilmapiirin kehittymistä liikuntatunneilla. Työtapoina käytetään tekemistä, pohtimista ja tiedon jakamista. Koulutuksen tavoitteena on muistuttaa mieliin ja edelleen kehittää taitoja huomioida oppilaiden psykososiaalinen hyvinvointi tunneilla. Tervetuloa oppimaan yhdessä lisää ryhmädynamiikan ”saloista”.

  • Koulutus antaa konkreettista apua liikunnanopettajan arjen ryhmänhallintatilanteisiin
  • Työkalupakki uuden ryhmän kohtaamiseen
  • Turvallisen ilmapiirin luominen yksinkertaisin keinoin

Kouluttaja

Marjo Rantalainen, Liikuntatieteiden tohtori, LitT, Vuorovaikutustaitojen kouluttaja, Työnohjaaja ja työyhteisönkehittäjä sosped, STOry,  Työnohjaajien kouluttaja, STOry, Psykologian, terveystiedon - ja liikunnanopettaja, Urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti, Suomen psykologiliitto. Lisätietoa

Kohderyhmä

Liikunnanopettajat. Osallistuminen edellyttää LIITO ry:n jäsenyyttä. 

Hinta

Koulutuksen hinta on 50 euroa, sisältäen ohjelman ja lounaan.

Ilmoittautumiset

Viimeistään 2.11.2023 lomakkeella. Ilmoittautumisen yhteydessä voit esittää kouluttajalle ennakkokysymyksiä. 

Marjo Rantalainen

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry:n toiminnassa on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle, kiusaamiselle, syrjinnälle ja muulle epäasialliselle käytökselle. Osallistumalla LIITO ry:n tapahtumiin sitoudut toimimaan tämän mukaisesti.