Globaali näkökulma seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja –oikeuksiin

  • ti 10.10.2023 klo 1618
  • Teams-etäyhteys

Ohjelma

Millaiset asiat uhkaavat nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja niihin liittyvien oikeuksien toteutumista tällä hetkellä globaalisti? Miten käsitellä globaalikysymyksiä terveystiedon opetuksessa innostavalla tavalla, eettisyyttä ja kulttuurisensitiivisyyttä unohtamatta? 

Webinaarissa perehdytään ajankohtaisiin globaaleihin seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä -oikeuksia koskeviin haasteisiin nuorten näkökulmasta. Lisäksi pohditaan kulttuurisen moninaisuuden kohtaamista sekä antirasistisen työotteen merkitystä näiden teemojen opetuksessa.  Koulutus sisältää tutkimustietoa, pohdintatehtäviä ja ryhmätyöskentelyä. 

Kouluttaja  

Plan International Suomen globaalikasvatuksen ohjelmapäällikkö Minna Mannert

Kohderyhmä  

Terveystiedon opettajat.

Hinta 

Koulutus on kaikille avoin ja maksuton.

Ilmoittautumiset 

Viimeistään 2.10.2023 alla olevalla lomakkeella. Vahvistuskirje ja osallistumislinkki lähetetään osallistujille ilmoittautumisajan umpeutumisen jälkeen. 

Sukupuoli
Kouluaste, jolla opetat (voit valita useamman kohdan)

Plan Internationalin ylläpitämässä terveyskerhossa Ugandassa puretaan kuukautisiin liittyviä tabuja ja jaetaan nuorille tietoa kuukautisterveydestä. On tärkeää, että myös pojat ovat mukana kerhossa, jotta he voivat oppia lisää kuukautisista. Kuvassa Jimmy ja muita kerhon poikia kestositeitä tekemässä. (kuva: Matthew Kisa/Plan International)