Ammatillisen koulutuksen tyhy-opettajien koulutuspäivä - PERUTTU

Koulutus on peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Pidämme syksyllä muutamat Tyhy-etäkahvit eri teemoista, seuraa tiedotusta. 

Ohjelma

9:30-10:00    Ilmoittautuminen, aamukahvi ja suolainen

10:00-10:30  Liikkumissuositus tutuksi uuden verkkokyselyn avulla, Teea Mäkinen, TtM, 
                       Smart Moves -hankkeen hankekoordinaattori 

10:30-12:00  Tyhy-opintojen henkilökohtaistaminen, Jenni Ikkala, LitM,  Stadin ammatti- ja 
                        aikuisopisto   

12:00–13:00  Lounas

13:00-14:00    Liikettä korvien väliin – opiskelukyky kuuluu kaikille, Mieli liikkeelle -hanke: Saara Koskinen,
                         projektipäällikkö ja Hanna-Mari Peotta, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Likes

14:00-15:00    Työkyky ja hyvinvointi osana ammatillista perustutkintoa, opetusneuvos 
                          Tuija Artama, Opetushallitus (Ilmoittautumisen yhteydessä voit esittää kouluttajalle
                          ennakkokysymyksiä)

15:00–16:00   Keskustelua uusista arvioinkriteereistä, Harri Heiskanen, LitM, Stadin  ammatti- ja
                          aikuisopisto + loppukeskustelu ja kahvi

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettajat. Osallistuminen edellyttää LIITO ry:n jäsenyyttä. 

Hinta

Koulutuksen hinta paikan päällä on 75 euroa, sisältäen ohjelman ja ohjelmaan merkityt ruokailut. Koulutuksen hinta etänä osallistuville on 45 euroa, sisältäen ohjelman. 

Ilmoittautumiset

Viimeistään 30.4.2023 lomakkeella.

Kuvan alla tarkemmat sisältö- ja kouluttajaesittelyt. 

Sisältö- ja kouluttajaesittelyt

Liikkumissuositus tutuksi uuden verkkokyselyn avulla
Työpajassa/koulutuksessa tutustutaan uuteen nuorten liikkumisen verkkokyselyyn. Liikkumisen verkkokyselyn avulla opiskelijat voivat arvioida omaa liikkumistaan sekä saada palautetta omista liikkumistottumuksistaan ja vinkkejä liikkumiseensa. Samalla tutustutaan valmiiseen tuntisuunnitelmaan diaesityksineen, joka on tuotettu verkkokyselyn tueksi.

Teea Mäkinen, TtM, terveystiedon ja liikunnan opettaja, Smart Moves -hankkeen hankekoordinaattori 
”Toimin Smart Moves -hankkeen hankekoordinaattorina UKK-instituutissa. Hankkeen tavoitteena on edistää 2. asteen opiskelijoiden hyvinvointia ja fyysisesti aktiivista toimintakulttuuria oppilaitoksissa. Hanke mm. tuottaa maksuttomia materiaaleja ja käytännön työkaluja yhdessä eri asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Materiaalit ovat verkossa vapaasti käytettävissä. Terveystieteiden maisteriksi valmistumisen jälkeen suuntasin opettajan hommiin. Ennen kuin hyppäsin hankekoordinaattoriksi, opetin alakouluikäisistä lukioikäisille liikuntaa sekä terveystietoa.”


Tyhy-opintojen henkilökohtaistaminen
Mitä ja millaista on henkilökohtaistaminen liikunnanopetuksessa? Millaista moniammatillista yhteistyötä henkilökohtaistamisen näkökulmasta tehdään omassa toimipaikassa ja millaisia suuntaviivoja on tulossa syksyn aikana. Millaisia tuenmuotoja opinnossa työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on muotoutunut täydennyskoulutuksen Koululiikuntaa kaikille aikana? 

Jenni Ikkala, LitM,  Stadin ammatti- ja aikuisopisto 
Jenni Ikkala on toiminut opettajana 7-vuotta ammatillisessa koulutuksessa. Opetan hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto-opiskelijoita ja tekstiili- ja muotialan opiskelijoita. 


Liikettä korvien väliin – hyvän opiskelukyvyn edellytykset kaikille 
Mieli liikkeelle -hankkeen työpajassa käsitellään opiskelukyvyn edistämistä liikkumisen keinoin. Pohdimme yhdessä, miten luoda hyvät opiskelukyvyn edellytykset mahdollisimman monelle. Työpajassa keskustellaan vähemmän liikkuvien ja mielen hyvinvointiin tukea tarvitsevien opiskelijoiden tavoittamisesta ja kohtaamisesta. Opiskelukyvyn edistämistä ja liikkumisen yhdenvertaisuutta tarkastellaan oppilaitosesimerkkien ja käytännön työkalujen avulla. www.jamk.fi/mieliliikkeelle 

Saara Koskinen, projektipäällikkö, Hanna-Mari Peotta, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Likes, Mieli liikkeelle -hanke 
Saara Koskinen on terveystieteilijä (TtM, liikuntalääketiede), opettaja ja fysioterapeutti. Saara on työskennellyt opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämisen parissa valtakunnallisissa kehittämishankkeissa ja ammatillisen oppilaitoksen opettajana. 

Hanna-Mari Peotta on liikuntatieteilijä (LitM) ja sosiaalipsykologi (VTM), joka työskentelee opiskelijoiden liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämisen parissa. Erityisenä osaamisalueena hänellä on liikkumisen yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyvät kysymykset. Lisäksi hänellä on paljon kokemusta liikkumista edistävien hankkeiden seurannasta ja arvioinnista.


Työkyky ja hyvinvointi osana ammatillista perustutkintoa
Ajankohtaista ammatillisista perustutkinnoista. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen osa-alueen osaamistavoitteet, osaamisen osoittaminen ja arviointi. Ammattiosaajan työkykypassi tukemassa työkykyä ja hyvinvointia. Voit esittää ennakkokysymyksiä ilmoittautumisen yhteydessä. 

Tuija Artama, opetusneuvos, Opetushallitus
Toimin Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen yksikössä opetusneuvoksen tehtävissä. Vastuualueellani on ammatillisten perustutkintojen yhteiset tutkinnon osat. Lisäksi olen kehittämässä opintojen henkilökohtaistamista, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä osaamisen arviointia. Työhistoriaa minulla on ammatilliseen koulutukseen liittyvistä tehtävistä reilun 15 vuoden ajalta. Olen toiminut lehtorina sosiaali- ja terveysalalla, projektipäällikkönä erilaisissa kehittämishankkeissa, koulutustarkastajana oppisopimuskoulutuksessa, pedagogisena asiantuntijana sekä oppilaitoksen laatutyössä.


Keskustelua uusista arvioinkriteereistä
Yhteistä keskustelua ja kokemusten jakamista uusista arviointikriteereistä. Mitä kriteerit käytännössä tarkoittavat, kun arvioidaan työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opinnon osaamistavoitteita?

Harri Heiskanen, LitM, Stadin  ammatti- ja aikuisopisto 
Harri Heiskanen on toiminut opettajana noin 10 vuotta Stadin ammatti- ja aikuisopistossa sosiaali- ja terveysalalla. Harri toimii myös liikunnan- ja terveystiedon opettajat ry hallituksessa. 

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry:n toiminnassa on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle, kiusaamiselle ja muulle epäasialliselle käytökselle. Osallistumalla LIITO ry:n tapahtumiin sitoudut toimimaan tämän mukaisesti.  

Teea Mäkinen                                        Jenni Ikkala                                      Saara Koskinen 

Hanna-Mari Peotta                     Tuija Artama                      Harri Heiskanen