Liikunta & Tiede

Liikunta & Tiede -lehti on tarkoitettu kaikille tiedonjanoisille: liikkuville ja liikkumattomille. Lehti tarjoaa luotettavaa tietoa liikunnan tutkimuksesta, liikuntakulttuurista ja liikuntapolitiikasta. Lehteä julkaisee Liikuntatieteellinen Seura (www.lts.fi). Vuosittain ilmestyy viisi painettua numeroa. Tilaukset jäsenetuhintaan LIITO ry:n toimiston kautta.

Lehden tilaajille on tarjolla verkossa näköislehti ja vuoteen 2000 ulottuva lehtiarkisto (lehtiluukku.fi). Vertaisarvioidut artikkelit ovat luettavissa vapaasti verkossa vuodesta 2008 lähtien.

Uusimman Liikunta & Tieteen (3/2023) teemana on kestävä kehitys ja ilmastonmuutos. Annu Kaivosaari ja Anna Kristiina Kokko Itä-Suomen yliopistosta pohtivat ekososiaalisen liikuntakasvatuksen mahdollisuuksia. Vertaisarvioitu tutkimusartikkeli käsittelee nuorten urheilijoiden kaksoisuria. Haastateltavana on näyttelijä Seela Sella.

Tutustu lehden 3/2023 sisältöön! 

Liikunta & Tiede 3/2022 käsittelee kasvatusta ja valmennusta. Aiheena ovat mm. lasten erilaiset liikkujapolut ja viestinnän merkitys valmennuksessa. Vertaisarvioidut tekstit käsittelevät lasten unta, motorisia taitoja ja liikkumista sekä kulttuurista moninaisuutta liikunnanopettajakoulutuksessa.

Tutustu lehden 3/2022 sisältöön! 

Liikunta & Tiede 4/2021 tarkastelee liikuntapedagogiikkaa. Lehden palstoilta löytyy vastauksia esimerkiksi siihen, miten opettaja voi lisätä nuorten autonomian kokemuksia liikunnassa tai miten suomalaislasten motoriset taidot eroavat asuinpaikan ja sukupuolen mukaan.

Tutustu lehden 4/2021 sisältöön!