Syyskokous, Tampere


Aika: 9.11.2018 klo 16:45 - 17:15
Paikka: Sampola, Sammonkatu 2

Esityslista

 

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus v. 2018
  5. Vahvistetaan virkailijoiden palkkiot v. 2018
  6. Vahvistetaan hallituksen, sen toimikuntien jäsenten sekä liiton edustustehtävissä toimivien henkilöiden kokouspalkkio ja matkakulujen korvausperuste v. 2018
  7. Päätetään, miten liiton kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan ottaen huomioon liiton sääntöjen 10 §:n määräykset
  8. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2018
  9. Käsitellään muut asiat
  10. Kokouksen päättäminen

Kokousmateriaalit