LIITO ry:n lausunto valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamiseksi

13.12.2017