Viestiä hallitusneuvotteluihin: Elämänmittainen liikunta-aktiivisuus juurrutetaan lapsuudessa ja nuoruudessa

15.5.2019

Valtion liikuntaneuvoston liikuntapoliittinen selonteko (VNS 6/2018) oli ensimmäinen laatuaan Suomen historiassa. Selontekoa varten laadittiin sekä liikunta-alan toimijoille että kansalaisille suunnattu verkkokuuleminen, johon osallistui yhteensä 4246 henkilöä. Näistä lähes puolet oli liikunta-alan aktiivitoimijoita [1].

Sivistysvaliokunnan mietinnössä (SIVM 22/2018) todetaan, että valtioneuvoston liikuntapoliittinen selonteko on uusi ja tärkeä avaus suomalaisen liikuntapolitiikan kehittämiseksi. Näin ollen uuden hallitusohjelman laadinnassa on tärkeää ottaa huomioon liikuntapoliittinen selonteko ja asettaa hallituksen kärkihankkeeksi tavoite, joka ottaa huomioon selonteon suositukset ja palvelee kokonaisvaltaisesti Suomen kansalaisia.

Edellisen hallituksen kärkihankkeita ollut ”tunti lisää päivässä” pyrki kouluikäisten liikunnan lisäämiseen ja tätä kautta elämänmittaisen liikunta-aktiivisuuden herättämiseen [2]. Vaikka tavoite on edelleen kannatettava, tulisi jatkossa hallitusohjelmaan kirjata laajempia tavoitteita, jotka palvelevat laajalla rintamalla fyysistä aktiivisuutta, toimintakyvystä, sosiaalisesta taustasta tai varallisuudesta riippumatta. Tämä on myös liikuntapoliittisen selonteon linja [1].

Oman organisaatiomme puolesta haluamme nostaa esille lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden tukemiseen seuraavat merkittävät kohteet:

1)    Varhaislapsuuden fyysisen aktiivisuuden tukeminen ja matalan kynnyksen tarjoaminen liikunnan harrastamiselle.

2)    Aktiiviseen koulumatkaan kannustaminen ja turvallisen koulumatkan varmistaminen.

3)    Koululiikunnan asteittainen lisääminen perusasteella liikuntapoliittisen selonteon mukaisesti.

4)    Opiskelukykyä tai tulevaa työkykyä tukevan laadukkaan liikunnanopetuksen tarjoaminen ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa nykyistä laajemmassa muodossa.

Lisätietoa ja perustelut löytyvät liitteestä.Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.

Kasper Salin

puheenjohtaja

kasper.salin(at)jyu.fi

050-5757 479

Lähteet:

[1]V. liikuntaneuvosto, "Valtion liikuntaneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta," Valtion liikuntaneuvosto, 2018.
[2]Valtioneuvoston kanslia, Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015., Hallituksen julkaisusarja 10/2015, 2015.