LIITO ry:n vuosikokous

Käsiteltävät asiat


 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 2022, liitteet 1,2 ja 3
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaudesta
 6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuonna 2024, liite 4
 7. Vahvistetaan hallituksen, sen toimikuntien jäsenten sekä liiton edustustehtävissä toimivien henkilöiden kokouspalkkio ja matkakulujen korvausperuste v. 2024, liite 5
 8. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, ympäristösuunnitelma ja talousarvio v. 2024, liite 6, 7, 8 ja 9
 9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle
  Ville Pesonen (hallituksessa 6 vuotta)
  Heidi Rautajoki (eronnut 2.4.2023)
  Satu Ovaska (hallituksessa 4 vuotta)
  Harri Heiskanen (hallituksessa 2 vuotta)
  Jani Laaksonen (hallituksessa 2 vuotta)
 10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.  Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.
 11. Päätetään, miten liiton kokouskutsut julkaistaan ottaen huomioon liiton sääntöjen 9 §:n määräykset
 12. Käsitellään muut asiat
 13. Liiton huomionosoitukset
 14. Kokouksen päättäminen

Kokouspaperit jäsensivuilla