Terveystiedon teemapäivä 23.8.2019 Helsingissä

22.5.2019

Paikka

Valopiha, Akava-OAJ, talo, os. Kellosilta 7

Järjestäjä

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry

Ohjelma

09:30–09:55 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

09:55–10:00 Seminaarin avaus, puheenjohtaja Kasper Salin

10:00–11:15 Oivaltava oppiminen, professori, PsT Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto

11:15–11:25 Tauko

11:25–12:40 Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa terveystieteiden alalla, TtT, dosentti, yliopistotutkija Mari Kangasniemi, Turun yliopisto

12:40–13:40 Lounas

13:40–14:40 Sähköiset alustat terveystiedon opettamisessa, LitM ja liikunnan- ja terveystiedon opettaja Anna Haapalainen

14:40–15:00 Kahvi

15:00–16:00 Huhaaterveysväitteet, miten tunnistaa valeuutiset, hammaslääketieteen opiskelija Vladimir Heiskanen

Hinta

Seminaarin hinta on 85 euroa. Hinta sisältää ohjelman ja ohjelmassa mainitut ruokailut.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset 16.8 mennessä. Ilmoittautuminen seminaariin on sitova. Sairastapauksissa peruutuksen voi tehdä lääkärintodistuksen esittä- mällä. Muissa peruutustapaukissa veloitamme 30 % osallistumismak- susta järjestelykulujen kattamiseen. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

www.liito.fi/koulutus/ilmoittautumislomake/ Koulutukseen mahtuu 120 osallistujaa.

Kouluttaja- ja sisältöesittelyt

Kirsti Lonka on koulutukseltaan psykologian tohtori. Hän työskentelee kasvatuspsykologian professorina ja opettajankouluttajana Helsingin yliopistossa (vuodesta 2005, sitä ennen lääketieteen pedagogiikan professorina Karoliinisessa instituutissa Tukholmassa 2001-2005). Kirsti on innokas ja moneen kertaan palkittu opetuksen kehittäjä, joka opettaa tuleville opettajille oppimis- ja kehityspsykologiaa käyttäen aktivoivia opetusmenetelmiä. Kirsti myös tutkii oppimista ja erilaisia opetusmenetelmiä. Kirstin oppikirjoista ja tutkimuksista tulevatkin monenlaiset innovatiiviset oppimisen ja opetuksen ideat, kuten aktivoiva opetus, tutkiva oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, vuorovaikutuskoulutus, projektioppiminen, sekä ilmiölähtöinen ja oivaltava oppiminen.

Luennollaan hän käsittelee seuraavia asioita: Miten autan muita oppimaan? Miten itse kehityn ja opin opettajana sekä säilytän intoni opettajan työssä? Miten herätän kiinnostusta ja motivoin? Millaisia ovat aktivoivat ja tutkivat oppimismenetelmät, joissa voidaan tarvittaessa hyödyntää myös teknologiaa? Kirstin ideoita voi soveltaa esiopetuksesta aina lukioon ja aikuiskoulutukseen asti. Hänellä on hauska ja vuorovaikutteinen tapa luennoida. Kirsti luo aktivoiville luennoilleen turvallista ilmapiiriä, jossa myös hitaasti lämpiävät ihmiset voivat rauhassa kukoistaa.

Mari Kangasniemi toimii yliopistotutkijana Turun yliopistolla. Hänen luennollaan kuulet kuinka terveydenhuollon toimintaympäristö, mutta myös tieto muuttuu: millaista tietoa tulevaisuuden terveystieteilijät tarvitsevat tutkimuksessa ja toimintojen kehittämisessä?

Anna Haapalainen on omien sanojensa mukaan "nörttäävä jumppapirkko" Etelä-Savosta. Hän työskentelee liikunnan ja terveystiedon opettajana Mikkelissä Rantakylän yhtenäiskoulussa, joka on tunnettu innovatiivisesta otteesta opetusteknologian suhteen. Anna on toiminut useamman vuoden tutoropettajana ja kouluttajana, milloin milläkin nimikkeellä: bittiope, digitutor, toiminnallisen oppimisen tutor. Hän innostuu helposti ja kokeilee mielellään uutta tekniikkaa ja uusia sovelluksia opetuksessa. Teknologia nähdään usein syynä liikkumattomuuden sekä huonoon fyysiseen toimintakykyyn. Anna pyrkii ajattelemaan asiaa toisin päin. Opetuksessa hän yhdistelee mielelläni teknologiaa ja toiminnallisuutta. 

Luennolla esitellään terveystiedon opetuksessa hänen toimiviksi havaitsemia sähköisiä alustoja. Tavoitteena on poimia esittelyyn oppimista sekä arviointia tukevia alustoja sekä pyrkiä samalla tuomaan toiminnallisuutta tunnille.

Vladimir Heiskanen, hammaslääketieteen kandidaatti tunnetaan Valtsun terveysblogin kirjoittajana, joka on kirjoittanut blogissaan näkyvästi kotimaisessa terveyskeskustelussa ja terveyskirjoissa esiintyvistä perättömistä ja virheellisistä väittämistä. Mediuutiset listasi Heiskasen vuoden 2018 sadan tärkeimmän terveysvaikuttajan listalle. Terveysblogin lisäksi Heiskanen toimii opiskelijatutkijana mitokondriotutkimuksessa."

Luennolla käsitellään terveysväittämiä nykyisellä ns. totuuden jälkeisellä ajalla. Lääketiede kehittyy eteenpäin, mutta siihen liittyvä keskustelu kärsii ongelmista, joita ruokkii uutismedioiden tapa suoristaa monimutkaisia asioita sekä ihmisten luontainen mieltymys populistisia tarinoita kohtaan. Faktantarkistusprojektit pyrkivät kuromaan tätä aukkoa umpeen myös Suomessa, mutta tällä kentällä on vielä paljon työtä tehtäväksi. Luennolla esitetään vinkkejä virheväittämien tunnistamiseen ja aiheeseen liittyviä lukuvinkkejä.

Kirsti Lonka                   Mari Kangasniemi      Anna Haapalainen       Vladimir Heiskanen