Edustukset

LIITO ry:n edustaja / nimetty yhteyshenkilö 2019


OPETTAJAJÄRJESTÖT

●        OAJ:n pedagoginen toimikunta: Kasper Salin (varajäsen)

●        Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto (POE):

-          I vastuuhenkilö: Kasper Salin, varalla: Heli Hämäläinen

-          II vastuuhenkilö: Terhi Huovinen, varalla: Mari Silvennoinen

●        Aineopettajaliitto (AOL): Mirva Ikola (varsinainen jäsen)

●        Staili ry (Suomen taide- ja taitoaineiden liitto): Kasper Salin


YLIOPISTOT JA TUTKIMUSKESKUKSET

●        Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta & LIKES –tutkimuskeskus: Kasper Salin, Terhi Huovinen, Jani Laaksonen, Elina Kallinen

●        UKK-Instituutti

-          Smart Moves: Esa Mäki-Tulokas


VALTIOLLISET VIRANOMAISET

●        OKM (Opetus-ja kulttuuriministeriö): Kasper Salin, Tiina Apajalahti

●        OPH (Opetushallitus): Kasper Salin, Tiina Apajalahti

●        Eduskunta: Tiina Apajalahti

●        Puolustusvoimat: Kasper Salin, Esa Mäki-Tulokas, Tiina Apajalahti
 

LIIKUNTA- JA TERVEYSJÄRJESTÖT SEKÄ -YHDISTYKSET

●        Olympiakomitea: Kasper Salin, Heli Hämäläinen ja Tiina Apajalahti 

●        Liikuntatieteellinen Seura

○        Hallitus  Varsinainen jäsen: Terhi Huovinen

○        Liikunta & Tiede-lehden toimituskunta: Terhi Huovinen

●        EHYT ry (Ehkäisevä päihdetyö):

○        Valtuusto: Riitta Pääjärvi-Myllyaho (vpj)
○        Hallitus: Vesa-Matti Seppälä (varsinainen jäsen)

●        VAU ja Soveli

○        Terhi Huovinen ja Tiina Apajalahti

●        SAKU (Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto)

○        Esa Mäki-Tulokas  ja Tiina Apajalahti

●        KLL (Koululiikuntaliitto)

○        Tiina Apajalahti

●        Koulun liikuntasali 2000-luvulla-hanke

○        Heli Hämäläinen

●        Sydänliitto (Tunne sydäniskuri, elvytä, pelasta)

○        Mirva Ikola, Tiina Apajalahti

KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT

●        NIS - (Pohjoismainen liikunnanopettajien yhteisö) Kasper Salin

●        EUPEA - (Eurooppalainen liikunnanopettaja järjestö) Kasper Salin

●        FIEP - (Tieteellinen liikuntakasvatuksen järjestö)Kasper Salin

●        UNION - (Suomi, Karjala, Viro, Kostamus yhteistyö) Jouko Niemelä