Edustukset

LIITO ry:n edustaja / nimetty yhteyshenkilö 2018

 

OPETTAJAJÄRJESTÖT

●        OAJ:n pedagoginen toimikunta: Kasper Salin (varsinainen jäsen)

●        Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto (POE): 

-          I vastuuhenkilö: Heli Hämäläinen, varalla: Mari Silvennoinen

-          II vastuuhenkilö: Terhi Huovinen, varalla: Hannu Penttinen

●        Aineopettajaliitto (AOL): Heli Hämäläinen (varajäsen)

●        Staili ry (Suomen taide- ja taitoaineiden liitto): Kasper Salin

 

YLIOPISTOT JA TUTKIMUSKESKUKSET

●        Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta & LIKES –tutkimuskeskus: Kasper Salin, Terhi Huovinen, Jani Laaksonen, uusi opiskelijajäsen

●        Helsingin yliopisto

-          Let´s Move It: Kasper Salin ja Esa Mäki-Tulokas

●        THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

-          Kansallinen lihavuusohjelma, asiantuntijaryhmä: Riitta Pääjärvi-Myllyaho

●        UKK-Instituutti

-          Terve koululainen-hanke: Matti Sutela / Jarno Parkkinen

-          Smart Moves: Esa Mäki-Tulokas

 

VALTIOLLISET VIRANOMAISET

●        OKM (Opetus-ja kulttuuriministeriö): Kasper Salin, Tiina Apajalahti

●        OPH (Opetushallitus): Kasper Salin, Tiina Apajalahti

●        Eduskunta: Tiina Apajalahti

●        Puolustusvoimat: Kasper Salin, Esa Mäki-Tulokas, Tiina Apajalahti
 

LIIKUNTA- JA TERVEYSJÄRJESTÖT SEKÄ -YHDISTYKSET

●        Olympiakomitea: Kasper Salin, Heli Hämäläinen ja Tiina Apajalahti 

●        Liikuntatieteellinen Seura

○        Hallitus  Varsinainen jäsen: Terhi Huovinen, varajäsen: Heli Hämäläinen

○        Liikunta & Tiede-lehden toimituskunta: Terhi Huovinen

●        EHYT ry (Ehkäisevä päihdetyö):

○        Valtuusto: Riitta Pääjärvi-Myllyaho
○        Kannabishanke: Tiina Apajalahti

●        VAU ja Soveli

○        Terhi Huovinen ja Tiina Apajalahti

●        SAKU (Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto)

○        Esa Mäki-Tulokas  ja Tiina Apajalahti

●        KLL (Koululiikuntaliitto)

○        Tiina Apajalahti

 

KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT

●        NIS - (Pohjoismainen liikunnanopettajien yhteisö) Ove Ahlsund

●        EUPEA - (Eurooppalainen liikunnanopettaja järjestö) Kasper Salin

●        FIEP - (Tieteellinen liikuntakasvatuksen järjestö)Kasper Salin

●        UNION - (Suomi, Karjala, Viro, Kostamus yhteistyö) Hannu Penttinen, Jouko Niemelä

●        Vierumäen PE-seminaari: Kasper Salin, Hannu Penttinen, Heli Hämäläinen, Kati Ridanpää, Tiina Apajalahti, Eva-Greta Snäll