Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla

4.2.2016

LEHDISTÖTIEDOTE    Julkaisuvapaa 5.2.2016 klo 10.30

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n JULKILAUSUMA OPINTOPÄIVILLÄ JYVÄSKYLÄSSÄ 5.-6.2.2016:

 

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMINEN LIIKUNNAN AVULLA

Viimeisen puolen vuoden aikana yksi päivittäisistä puheenaiheista on ollut turvapaikanhakijat. Suomeen on tullut viimeisen vuoden aikana yhteensä yli 32 000 turvapaikanhakijaa ja heistä valtaosa on saanut myönteisen turvapaikkapäätöksen. Sen sijaan, että keskitytään väittelyyn turvapaikanhakijoista, olisi aika pohtia keinoja, miten turvapaikanhakijoiden kotouttaminen toteutetaan.

Yhtenä välineenä turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen voidaan nähdä liikunta. Liikunta ei tunne kielimuureja tai valtioiden rajoja. Monet tunnetut liikuntalajit noudattavat yhteistä säännöstöä ja pelaaminen onnistuu, vaikka yhteinen kieli puuttuisikin. Yhdessä pelaaminen edesauttaa uusiin ihmisiin tutustumista ja sosiaalisten verkostojen luomista. Pelin tai leikin tiimellyksessä voi tapahtua myös kehollista kielen oppimista. Uuden kielen oppiminen voi olla helpompaa, kun se tapahtuu käytännössä tutun pelin tai leikin yhteydessä.

Liikunnan avulla myös suomalaiset pääsevät luontevasti tutustumaan turvapaikanhakijoihin yksilöinä. Keskusteluun tuntemattoman kanssa on helppo lähteä yhteisen liikuntahetken jälkeen. Yhteinen harrastus turvapaikanhakijoiden kanssa on oivallinen väline ennakkoluulojen poistamiseen.

Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen liikunnan avulla ei kuitenkaan ole ongelmatonta ja liikuntaa ohjaavien tai opettavien tuleekin olla tietoisia liikunnan erityiskysymyksistä. Erilaisista kulttuureista tulevien, etenkin naisten ja tyttöjen asema vaihtelee hyvinkin paljon. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysymykset on tärkeää ottaa huomioon opetusta tai ohjausta suunniteltaessa. Toisaalta on myös hyvä huomioida, että turvapaikanhakijoiden joukossa voi olla liikunta-alan osaajia, jotka puolestaan voivat tuoda omaa asiantuntemustaan esimerkiksi urheiluseurojen käyttöön.

Opettajien täydennyskoulutuksessa tulisi myös huomioida lisääntynyt turvapaikanhakijoiden määrä. Tarve monikulttuurisuuden ja erilaisten kulttuurien ymmärtämiseen liittyvään täydennyskoulutukseen on tässä tilanteessa voimakkaasti kasvanut. Täydennyskoulutuksissa olisi hyvä huomioida myös se, miten liikunta voi toimia ryhmää kiinteyttävänä ja yhdistävänä tekijänä.

Kotoutuminen on monimutkainen prosessi, jossa liikunta voi olla tärkeä tekijä. Liikunnan yhdistävästä voimasta on jo olemassa hyviä kokemuksia. Myös Suomen urheilu tarvitsee lisää harrastajia, ja sitä esim. koululiikunta ja kouluviestikarnevaalit voivat edistää.
 

Jyväskylä 5. helmikuuta 2016

 

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY

Lisätietoja:

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry, puheenjohtaja Riitta Pääjärvi-Myllyaho puh. 040 522 7971