Istumisen vähentäminen ja koulupäivän liikunnallistaminen

1.2.2013

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n JULKILAUSUMA

ISTUMISEN VÄHENTÄMISESTÄ JA KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESTA

OPINTOPÄIVILLÄ VAASASSA 1.-2.2.2013

Ihmistä ei ole luotu istumaan

Huoli passiivisten ja vähän liikkuvien lasten ja nuorten lisääntymisestä kasvaa, ja siitä huolimatta kouluissamme istutetaan lapsia pulpeteissaan jo seitsemänvuotiaista lähtien. Fyysisen aktiivisuuden tarpeet unohtuvat ja jäävät helposti toteutumatta koulupäivän aikana. Hieman myöhemmin huomataan jo arkea haittaavia ongelmia, kun monet lukioikäiset istumaan opetetut ja tottuneet opiskelijat kärsivät erilaisista niska- ja hartiaseudun vaivoista, selkäkivuista sekä päänsärystä.

THL määrittelee liikkumattomuuden terveyttä vaarantavaksi ja toimintakykyä huonontavaksi tekijäksi. Liikkumattomuudelle ja fyysisesti passiiviselle elämäntavalle altistutaan helposti niin vapaa-ajan, koulupäivän kuin myös koulumatkan aikana. Edes säännöllinen kuntoilu ei välttämättä riitä kumoamaan ihmiselle epäluonnollisen monen tunnin istumisen huonoja vaikutuksia. Pitkät istumisjaksot hidastavat aineenvaihduntaa ja lisäävät tulehdusalttiutta. Istumisesta onkin tullut suuri haaste koko länsimaiselle hyvinvoinnille, ja sen terveyshaittoja on verrattu jopa tupakointiin.

Koulussa saa ja kannattaa liikkua!

Liikkuva-koulu hanke on jo nyt näyttänyt, miten pienilläkin muutoksilla voidaan saada koulupäivä toiminnallisemmaksi kuin aikaisemmin. Erilaiset oppilaiden fyysistä aktiivisuutta lisäävät teemapäivät, tapahtumat, retket ja kerhot ovat toteutettavissa jokaisen koulun arjessa. Istumisen tauottaminen oppitunnilla virkistää ja vähän liikkuvien oppilaitten tavoittaminen on jo suuri askel parempaan suuntaan. Luokan yhteisesti asettamat liikuntatavoitteet luovat me-henkeä ja kannustavat ottamaan jokaisen luokkakaverin mukaan liikunnallisiin toimintoihin välitunneilla ja vapaa-ajalla.

Koulumatkaliikuntaa tulisi tukea järjestämällä turvallisia, lasten liikkumisen mahdollistavia ympäristöjä, kuten pyöräteitä ja alikulkutunneleita, sekä huolehtimalla niiden ylläpidosta ja huollosta. Alakouluikäisille voidaan tarvita saattajia eli ”liikkuvia koulubusseja”. Vastuullinen vanhempi ajattelee lapsen terveyttä ja kannustaa lapsia kulkemaan omatoimisesti liikkuen alle viiden kilometrin pituiset koulumatkat. Tutkimustulosten mukaan lapset, jotka kulkevat koulumatkansa omatoimisesti liikkuen, ovat pirteämpiä ja pystyvät keskittymään paremmin päivän ensimmäisten oppituntien aikana.

Liikunnalla ja oppimisella on tiedetty jo kauan olevan positiivinen yhteys. Opetushallituksen syksyllä 2012 julkaisemasta raportista kävi ilmi, että erityisesti koulupäivän aikainen liikunta, fyysisen aktiivisuuden määrä sekä oppilaan hyvä kestävyyskunto ovat yhteydessä parempiin kouluarvosanoihin eri aineissa. Lisäksi liikunnan lisäämisen on havaittu edistävän lasten tiedollisia toimintoja, kuten muistia ja tarkkaavaisuutta.

Fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan paitsi koko kouluyhteisöä niin myös kotien ja vanhempien tukea. Aikuisen oma esimerkki on usein paras keino asenteiden, arvojen ja elämäntapojen välittämisessä. Yhdessä tekemisen ja liikkumisen meininki saisi mielellään näkyä sekä kotona että koulussa!

Vaasa 1. helmikuuta 2013

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry

Lisätietoja:

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry, puheenjohtaja Riitta Pääjärvi-Myllyaho puh. 040 522 7971