Liikunnanopetuksen turvallisuus

31.1.2014

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n JULKILAUSUMA

LIIKUNNANOPETUKSEN TURVALLISUUDESTA OPINTOPÄIVILLÄ OULUSSA 31.1.–

1.2.2014

Turvallisuus – keskeinen arvo koulutyössä

Turvallisuus on asia, joka arjessa yleensä nousee esiin vasta siinä vaiheessa, kun jokin seikka on selvästi uhannut tai järkyttänyt turvallisuudentunnettamme. Pääsääntöisesti voimme vuoden 2014 Suomessa elää kouluarkea, jossa ei tarvitse pelätä turvallisuutensa puolesta. Se ei kuitenkaan saa luoda illuusiota siitä, ettei turvallisuuteen liittyviä tekijöitä olisi tarpeen miettiä säännöllisesti koulussa. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana tulee olla turvallisen oppimis- ja työympäristön takaaminen niin oppilaille kuin koulun henkilökunnalle. Opetussuunnitelman yhteydessä opetuksen järjestäjän tulee laatia turvallisuussuunnitelma mm. oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta. Uuden lain mukaan kouluissa tulee olla myös suunnitelma ja ohjeistus siitä, miten kurinpitotilanteissa toimitaan, mitkä ovat toimivaltasuhteet sekä oppilaan ja opettajan oikeudet. Koulun järjestyssääntö tulisi valmistella yhteistyössä koulun henkilökunnan, vanhempien ja oppilaiden kanssa, siten että kaikki tahot tulevat tietoisiksi sovituista asioista ja saavutetaan mahdollisimman laaja hyväksyntä säännöille.

Liikunnanopetus luo turvallisuusnäkökulmasta katsottuna koulutuksen järjestäjälle ja opettajalle moninaisen haasteen. Turvallisuus tuleekin huomioida ennakoivasti jokaisella liikuntatunnilla, mikä tarkoittaa mm. tuntien suunnittelua turvallisuus- ja valvontanäkökulmat huomioiden, tilojen ja välineiden kunnon tarkastuksia sekä oppilaille että vanhemmille annettuja ohjeistuksia. Turvallisuuden ennakointi ei kuitenkaan saisi tukahduttaa opettajan mahdollisuuksia organisoida monipuolista liikuntaa eri vuodenaikoina sekä sisällä että ulkona.

Turvallinen ja monipuolinen liikunnanopetus

Onko mahdollista järjestää monipuolista, eri ympäristöissä tapahtuvaa liikunnanopetusta, joka on samalla täysin turvallista? Liikkumiseen ja liikuntaan liittyy aina riskinsä, mutta kuinka suuria riskejä olemme valmiit hyväksymään? Esimerkiksi Tampereen kaupungin uudet turvallisuusohjeet pyrkivät lisäämään liikunnanopetuksen turvallisuutta sillä, että opettaja määrätään kulkemaan aina oppilaiden kanssa koululta suorituspaikoille ja takaisin. Alakoululaisten kohdalla ohje tuntuu ymmärrettävältä, mutta yläkoululaiset on tähän asti useimmissa kouluissa katsottu kykeneviksi siirtymään suorituspaikoille itsenäisesti, opettajan ohjeita noudattaen. Tämä sinällään turvallisuutta parantava määräys, rajoittaa käytännössä mahdollisuutta hyödyntää lähiympäristön liikuntapaikkoja, liikuntatuntien monipuolisuutta ja liikkumiseen käytössä oleva aikaa. Toteutuuko tällöin opetussuunnitelman mukainen liikunnanopetus, ja oppilaiden ohjaaminen liikunnallisen elämäntavan pariin?

Turvallisuuden ennakointi ja kehittäminen koululiikunnassa eivät voi lähteä pelkästään siitä ajatuksesta, että rajaamalla riskitekijät minimiin, saavutetaan paras lopputulos. Monipuoliset liikuntatunnit ovat erinomaisia tilaisuuksia kasvattaa lapsista ja nuorista turvallisuusasioista tietoisia ja kiinnostuneita kansalaisia. Esimerkiksi turvallinen liikennekäyttäytyminen, hyvä uimataito sekä kartanlukutaito ovat kansalaistaitoja, joiden osaamisesta oppilaalle on varmasti hyötyä elämässään.

Oulu 1. helmikuuta 2014

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry

Lisätietoja:

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry, puheenjohtaja Riitta Pääjärvi-Myllyaho puh. 040 522 7971