Liikunnan alasajoa ammatillisessa koulutuksessa

30.1.2015

LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 30.1.2015 klo 10.30

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n JULKILAUSUMA OPINTOPÄIVILLÄ
SALOSSA 30.–31.1.1015:

LIIKUNNANOPETUKSEN ALASAJOA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

Hallitusohjelman tavoitteet

Hallitusohjelman tavoitteena on pidentää suomalaisten työuria ja nostaa eläkeikää. LIITO ry näkee, että ammatillisen tutkintojärjestelmän uudistuksessa oleva tuntimäärän väheneminen ja opettajien kelpoisuusvaatimusten alentaminen eivät edistä tätä tavoitetta. Työelämään valmistuvat opiskelijat eivät tule pärjäämään ammateissaan, mikäli he eivät pidä huolta terveydestään ja työkykyisyydestään. Tähän tarvitaan riittävä määrä opetusta ja päteviä opettajia siitä huolehtimaan.

Kouluterveyskysely

Huolemme perustuu mm. Kouluterveyskyselyn tuloksiin kasvavista terveyseroista nuorten keskuudessa. Ammatilliseen koulutukseen ja lukikoulutukseen osallistuvien terveyserot ovat jo pitkään eronneet toisistaan ja viimeisimmän THL:n raportin mukaan terveyserot ovat entisestään kasvaneet. Esimerkiksi terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvien määrä oli ammatillisessa oppilaitoksissa opiskelevilla selvästi korkeampi (44% pojista ja 50% tytöistä) kuin lukiokoulutukseen osallistuvilla (27% ja 30%). Ammatillisessa koulutuksessa liikuntaa harrastamattomien poikien osuus on kasvanut vuodesta 2011. Tämän lisäksi ylipaino oli ammatillisessa koulutuksessa selvästi yleisempää (26% ja17%) kuin lukiokoulutukseen osallistuvilla (18% ja 11%). Myös passiivinen elämäntyyli on yleisempää ammatilliseen koulutukseen osallistuvilla ja päivittäin yli 4 tuntia ruutuaikaa kertyy selvästi enemmän ammatillisessa koulutuksessa olevilla (30% ja 27%) verrattuna lukiokoulutuksessa oleviin (22% ja 18%).

Tuntimäärien romahdus

Ennen edellistä opetussuunnitelman muutosta ammatillisessa koulutuksessa liikuntatuntien määrä oli 210 tuntia kolmessa vuodessa. Tänä päivänä liikuntaa on 24-32 tuntia (koulusta riippuen) kolmen vuoden aikana. 1.8 2015 tulevan uuden opetussuunnitelman voimaantulon jälkeen liikunnanopetusta ammatillisessa koulutuksessa on enää 16 tuntia! Vertauksena voidaan todeta että lukiossa liikunnan määrä on minimissään 76 tuntia. Koulut voivat halutessaan tarjota valinnaisia kursseja TyTeLi oppiaineesta ( työkyvyn ylläpitäminen, terveystieto ja liikunta). Tämän päättää koulun johto. Tästä syystä saman oppilaitoksen sisällä voi myös eri opintoaloilla liikunnan määrä vaihdella ja samaan ammattiin valmistuvilla eri puolella Suomea opiskelevilla voi olla aivan erilaiset valmiudet ylläpitää työkykyään.

Kysymys ministeri Kiurulle: riittääkö 16 tuntia liikuntaa kolmen vuoden aikana työkyvyn
saavuttamiseen ja ylläpitämiseen?

Salo 30. tammikuuta 2015

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY

Lisätietoja:

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry, puheenjohtaja Riitta Pääjärvi-Myllyaho puh. 040 522 7971