Liikuntaa paperilla

Liikuntaa paperilla - liikuntaläksyjä, vemppatehtäviä 

 

Liikuntaa paperilla on oppimateriaalipaketti, jonka avulla pystyt toteuttamaan liikunnanopetusta yhä monipuolisemmin. Oppilas voi tehdä tehtäviä, jos ei jostain syystä pysty osallistumaan liikuntatunnilla liikkumiseen. Materiaalin tekijät ovat nimenneet nämä tehtävät vemppatehtäviksi. Tehtäviä voi käyttää myös liikuntaläksyinä, kotitehtävinä oppilaille.

Liikuntaa paperilla -oppimateriaalipaketista löytyy tehtäviä eri liikuntamuotoihin. Tehtäviä on suunnistuksesta ja retkeilystä, yleisurheilusta, uinnista, palloilusta, voimistelusta, tanssista, hiihdosta, luistelusta ja jääpeleistä. Lisäksi tehtäviä on kategoriassa ”muu liikunta”, joka sisältää tehtäviä kuntosaliliikunnasta, verryttelystä, ihmisen lihaksista ja kehosta sekä ensiavusta. Liikuntamuotojen tehtävät ovat vaikeudeltaan eritasoisia; materiaalipaketista löytyy tehtäviä kaikille perusopetuksen luokille aina alkuopetuksesta yläkouluun saakka. Tehtävät on jaoteltu helpommista vaikeampiin. Aihepiirien alussa on helpommat tehtävät ja loppua kohden ne vaikeutuvat. Näin paketista on helppo valita oppilaille sopivan tasoista tekemistä.

Materiaalin tekijät Leila Auru, Johanna Marttila ja Kirsi Niittonen ovat kehittäneet materiaalipaketin alun perin Turun OKL:ssä liikunnan aineopintojen seminaarityön pohjalta.

Materiaali sisältää tehtävä- ja vastausosion, yhteensä n. 200 sivua.

Hinta: 30 euroa + toimituskulut

Tilaukset: Tilauslomake