Seminaarin/teemapäivän palautelomake

Toimipaikka
Vastasiko sisältö odotuksiasi? *
Päivän ohjelma kokonaisuutena? *
Käytännön järjestelyt? *
Oivaltava oppiminen, Erika Maksniemi *
Tulevaisuuden terveystiede, Mari Kangasniemi *
Sähköiset alustat, Anna Haapalainen *
Huuhaaterveysväitteet, Vladimir Heiskanen *