Seminaarin/teemapäivän palautelomake

Toimipaikka *
Vastasiko sisältö odotuksiasi? *
Päivän ohjelma kokonaisuutena? *
Käytännön järjestelyt? *
Mitä mieltä olet TEAMS-koulutuksen toteutuksesta? *
Toivotko terveystiedon koulutuksia jatkossa *
LOPS 2021, Terhi Paldanius *
Terveyskäyttäytymistä selittäviä teorioita ja malleja, Anu Linnansaari *
Terveysviestinnän medialukutaito, Mikko Hautakangas *
Ylioppilaskirjoitukset, Tiina Lehtinen *