Seminaarin/teemapäivän palautelomake

Toimipaikka
Vastasiko sisältö odotuksiasi? *
Päivän ohjelma kokonaisuutena? *
Käytännön järjestelyt? *
Hyvinvointiteknologian avulla kohti terveellisempiä elämäntapoja, Johanna Lehosmaa *
Terveysteknologian mahdollisuudet tukea terveyttä ja hyvinvointia, Ari-Pekka Rauttola *
Onko järkeä kaikkea mitata?, Nina Janasik *
Liikuntateknologia ja sen keräämän tiedon hyödyntäminen, Raija Laukkanen *