LIITO ry:n lausunto: Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!

27.9.2018

LIITO ry on tehnyt jäsentensä käyttöön lausunnon: Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!

Lausunnossa otetaan kantaa liittyen tulosten hyödyntämiseen tehostetuissa terveystarkastuksissa, oppilaiden turvallisuuteen ja terveystiedon siirrettävyyteen sekä tulosten kirjaamiseen. 

Lausunto löytyy jäsensivuilta:
https://www.liito.fi/jasensivut/kannanotot-ja-suositukset/lausunnot/