Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry:n uutiskirje 3/2018

14.9.2018

Tässä uunituore Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry:n tiedote nro 3/2018. Voit seurata LIITO:n ajankohtaisia asioita myös nettisivuilla www.liito.fi sekä Facebookissa www.facebook.com/LiitoRy

Tässä tiedotteessa

1.       LIITO ry:n tulevia koulutuksia

2.       Syyskokous 9.11.2018 Tampereella

3.       Pyydämme ehdotuksia vuoden 2018 terveystiedon opettajaksi

4.       Pyydämme ehdotuksia vuoden 2019 liikunnanopettajaksi

5.       Hallituksen 2/18 asioita ja päätöksiä

6.       LIITO-lehden sähköinen versio

7.       Jäsenille suunnattu kysely ja kyselytutkimus

8.       Yhteistyökumppanit tiedottavat

 

Terveisin

Tiina ja Anne

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry LIITO

Käyntiosoite: Kellosilta 7
Postiosoite: Rautatieläisenkatu 6,00520 Helsinki
puh. toimistoassistentti Anne 050-5099 810 toiminnanjohtaja Tiina 040-5673 793
e-mail: etunimi.sukunimi@liito.fi tai toimisto@liito.fi
www.liito.fi 

 

1.       LIITO ry:n tulevia koulutuksia

Koulutuspäivä työkyvyn ja ylläpitämisen opettajille 24.9. Järvenpää: www.liito.fi/?x258996=637078

Juhlatanssit, 6.10. Turku: www.liito.fi/?x258996=496406

Terveystiedon syysseminaari 9.11. Tampere: www.liito.fi/?x258996=641906

Liikunnan opintopäivät, 1.-2.2.2019 Turku: www.liito.fi/?x258996=603129

 

2.       Syyskokous 9.11.2018 Tampereella

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n syyskokous pidetään 9.11. Tampereella. Lisätietoa: www.liito.fi/?x258996=295253

 

3.       Pyydämme ehdotuksia vuoden 2018 terveystiedon opettajaksi

Ehdotuksia voivat tehdä kerhot tai yksittäiset liiton jäsenet. Ehdotukset tulee toimittaa liiton toimistoon 15.10.2018 mennessä. Vuoden terveystiedon opettaja julkistetaan terveystiedon syysseminaarin avajaisissa 9.11. Tampereella. Kaikkien ehdotusten tehneiden kesken arvotaan ilmainen osallistuminen terveystiedon syysseminaariin.

Lisätietoja ja esityslomake: https://www.liito.fi/liito-ry/huomionosoitukset/

 

4.      Pyydämme ehdotuksia vuoden 2019 liikunnanopettajaksi

Pyydämme tekemään ehdotuksia vuoden liikunnanopettajaksi. Ehdotuksia voivat tehdä kerhot tai yksittäiset liiton jäsenet. Ehdotukset tulee toimittaa liiton toimistoon 30.11.2018 mennessä. Vuoden liikunnanopettaja julkistetaan Opintopäivien avajaisissa Turussa 1.2.2019.  Kaikkien ehdotusten tehneiden kesken arvotaan ilmainen osallistuminen opintopäiville.

Lisätietoja ja esityslomake: https://www.liito.fi/liito-ry/huomionosoitukset/

 

5.       Hallituksen 2/18 asioita ja  päätöksiä

Tehtiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja päivitettiin liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma syykokoukselle 9.11.2018 hyväksyttäväksi.

Päätettiin perustaa kerhoyhteyshenkilöiden WhastApp-ryhmä, jossa voi mm. kysyä neuvoa ja sopia kimppakyytejä Opintopäiville.

Tulossa lukion terveystiedon preliminäärikoe 2019 ja yläkoulun terveystiedon valtakunnallinen koe 2019. Molemmat tulevat myyntiin joulukuussa 2018.

Jyväskylän yliopiston on saanut OKM:lta rahoitusta liikunnan ja terveystiedon arviointi koulutuksiin. Tiedotamme näistä lisää, kun saamme tietoa.

LIITO on mukana Educa-messuilla omalla osastolla 25.-26.1.2018.

 

6.       LIITO-lehden sähköinen versio

LIITO-lehti ilmestyy paperiversion lisäksi myös sähköisenä versiona. Tänään ilmestynyt LIITO 3/18 lehti löytyy sähköisenä versiona jäsensivuiltamme: https://www.liito.fi/jasensivut/liito-lehti/liito-2018/3-18-tyo-ja-toimintakyky/

 

 

7.      Jäsenille suunnattu kysely ja kyselytutkimus

LOPS2021 kysely_liikunta ja terveystieto

Lukiokoulutuksen kenttä valmistautuu poikkeuksellisesti jo nyt uuteen opetussuunnitelman perusteiden uudistukseen. Suomen hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017 puoliväliriihessä. Eduskunta hyväksyi uuden lukiolain 21.6.2018.

Tämä lukion liikunnan ja terveystiedon webropol-kysely on osoitettu LIITO ry:n jäsenistölle tuoden Teille – lukiokoulutuksen liikunnan ja terveystiedon opetuksen asiantuntijoille - mahdollisuuden osallistua valtakunnalliseen LOPS2021-prosessiin heti alusta lähtien.

Vastauksianne tullaan käyttämään liikunnan ja terveystiedon LOPS2021-ainetyöryhmien työskentelyn tukena. OBS! Du kan också svara på svenska.
Kyselyt sulkeutuvat perjantaina 21.9.2018 klo 16.00:

Linkki LOPS2021 liikunnan kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/E83E413E8E61152A

Linkki LOPS2021 terveystiedon kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/2EFBD4F801A63C54

Yhteistyöstä lämpimästi kiittäen,
Matti Pietilä, Opetushallitus

 

Tule vastaamaan nimettömästi liikuntatunneilla havaitsemastasi ja kokemastasi kiusaamisesta ja muusta syrjinnästä!

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on käynnistynyt 3-vuotinen tutkimushanke nimeltä PREACT. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toivomme liikunnan ja terveystiedon opettajien vastaavan nimettömänä kyselyyn, joka antaa hankkeelle tietoa koulujen liikuntatunneille osallistuvien oppilaiden ja opettajien kokemasta ja havaitsemasta kiusaamisesta ja muusta syrjinnästä, selvittämään erillisryhmissä ja sekaryhmissä toteutetun liikunnanopetukseen myönteisiä ja kielteisiä puolia ja hyviä käytänteitä sekä opettajien käsityksiä eri sukupuolista liikkujina. PREACT- hankkeella on Jyväskylän eettisen toimikunnan puolto. Kyselyyn on mahdollista vastata suomeksi tai ruotsiksi. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Jyväskylän yliopisto ja johtaa urheilupsykologi, liikuntatieteilijä Marja Kokkonen (marja.kokkonen@jyu.fi; 050 – 3829 335), joka antaa sinulle mielellään tästä kyselystä tai koko tutkimushankkeesta lisätietoja. Kysely sulkeutuu 2.11.2018.

Pääset vastaamaan kyselyyn suomeksi tästä:
https://link.webropolsurveys.com/S/66831A25044D3169

Här kan du svara på det elektroniska frågeformular på svenska:
https://link.webropolsurveys.com/S/4BCA76F20BE34167

 

 

8.       Yhteistyökumppanit tiedottavat

KUNTODOPING OPETUSMATERIAALI

Dopinglinkki on tuottanut kattavan Kuntodoping-opetusmateriaalin ja valmiit tuntisuunnitelmat yläasteen ja toisen asteen terveystiedon opetukseen. Materiaalit ovat saatavissa ilmaiseksi opetuskäyttöön tai itsenäiseen opiskeluun linkistä: https://dopinglinkki.fi/koulutus/opetusmateriaali. Materiaalipakettiin kuuluu myös tentti vastauksineen. Sivulla olevat videot täydentävät opetusmateriaalia.

 

LET`S MOVE IT VINKIT AKTIIVISEN OPPILAITOSKULTTUURIN LUOMISEEN

Helsingin yliopiston Let’s Move It –hankkeen kaikki materiaalit viimein saatavilla! Juuri julkaistun materiaalipankin kautta (www.letsmoveit.fi) jaetaan maksutta parhaat vinkit aktiivisen oppilaitoskulttuurin luomiseen. Hankkeessa tuotetut liikunnanedistämisen ja istumisen vähentämisen materiaalit on todettu hyödyllisiksi.  Työpajoihin kenttäkoevaiheessa osallistuneista opettajista 87% toivoi Let's Move It -keinojen sisällyttämistä jo opettajakoulutukseen.  Kaikki harjoitukset ja ideat perustuvat sekä käyttäytymistieteelliseen että terveystieteelliseen tutkimustietoon, oppilaitosten arjessa toimiviksi todettuihin menetelmiin sekä vaikuttavuustutkimuksen tuloksiin. Sivulta löytyy valmista materiaalia niin opiskelijoille suunnattuihin aktivoiviin keskusteluharjoituksiin kuin myös materiaalia opettajille ja muulle henkilöstölle suunnattuihin istumisen vähentämisen työpajojen pitämiseen. Käy tutustumassa osoitteessa www.letsmoveit.fi

 

Kesytä media – ilmiöpohjaisella monimuotokoulutuksella media opettajan työkaveriksi

Kesytä media -koulutuksessa perehdytään ilmiöoppimiseen ja sen lähtökohtiin sekä sukelletaan oppimisen kohteena olevaan ilmiöön: mediakasvatukseen, mediaan nuorten arjessa ja sen ajankohtaisuuksiin. Lähtökohtana on osallistujien oma mediasuhde, haasteet ja kiinnostuksen kohteet omassa työssä.
Koulutus sisältää kaksi lähipäivää, kolme iltapäivän työpajaa, verkkotyöskentelyä sekä päätösseminaarin. Lähijaksot voi suorittaa joko Helsingissä tai Jyväskylässä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: kesytamedia.fi