Laaja verkkokuuleminen liikunnasta ja urheilusta käynnistyy

13.3.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtion liikuntaneuvosto käynnistävät laajan verkkokuulemisen liikunnasta ja huippu-urheilusta osana liikuntapoliittisen selonteon valmistelua.

Kuuleminen on suunniteltu laaja-alaisesti kaikille. Siihen voivat osallistua liikunnan ja urheilun toimijat, kansalaiset sekä huippu-urheilijat. Kuulemisen toivotaan tavoittavan laajasti eri ikä- ja väestöryhmiä, jotka kiinnittyvät liikuntaan ja urheiluun eri tavalla.

Liikuntapoliittisessa selonteossa tullaan linjaamaan valtion liikuntapoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä tuleville vuosille. Eduskunta käy selonteon yhteydessä perusteellisen keskustelun liikunnan ja urheilun merkityksestä sekä kehittämisestä osana yhteiskuntaa. Kuulemisessa toivotaankin uusia näkökulmia, kehittämisajatuksia ja tarpeita fyysistä aktiivisuutta ja arki- ja hyötyliikuntaa koskien. Lisäksi huomioidaan omatoimisen ja ohjatun liikuntaharrastuksen, kilpaurheilun sekä vapaa-ajan liikunnan näkökulmat. Myös huippu-urheilun kehittäminen on huomioitu kuulemisessa kattavasti.  

Verkkokuulemiseen on mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kieliversiot avataan viikolla 11. Verkkokuuleminen on avoinna maaliskuun 28. päivään asti. Ministeriö ja liikuntaneuvosto toivovat, että tietoa kuulemisesta levitetään laajasti eri verkostoihin.

 

Linkki verkkokuulemiseen www.fountainpark.fi/liikunnantulevaisuus

 

Verkkokuuleminen on vain yksi osa selonteon valmistelua. Opetus- ja kulttuuriministeriö kokoaa ja syventää näkemyksiä liikuntakulttuurin tilasta ja kehitystarpeista vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Näkemyksiä on mahdollista toimittaa vapaamuotoisesti opetus- ja kulttuuriministeriöön sähköpostiosoitteeseen liikuntaselonteko@minedu.fi. Lisäksi Jyväskylän yliopisto laatii laajan tutkimuskatsauksen selonteon taustaksi.

 

Lisätietoja:

Ylijohtaja Esko Ranto, OKM, p. 0295 3 30115, esko.ranto@minedu.fi

Johtaja Tiina Kivisaari, OKM, p. 0295 3 30178, tiina.kivisaari@minedu.fi

Pääsihteeri Minna Paajanen, valtion liikuntaneuvosto, p. 0295 3 30239, minna.paajanen@minedu.fi