LIITO ry:n uutiskirje 4/2017

6.10.2017

HEI!
Tässä uunituore Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry:n tiedote nro 4/2017. Voit seurata LIITO:n ajankohtaisia asioita myös nettisivuilla www.liito.fi sekä Facebookissa www.facebook.com/LiitoRy

Tässä tiedotteessa
1. LIITO RY:N TULEVIA KOULUTUKSIA
2. LIITO RY:N SYYSKOKOUS
3. LIITO RY:N LAUSUNTO AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN YHTEISISTÄ OSISTA
4. PALUTETTA SYKSYN 2017 TERVEYSTIEDON YLIOPPILASKOKEESTA
5. PYYDÄMME EHDOTUKSIA VUODEN 2017 TERVEYSTIEDON OPETTAJAKSI
6. PYYDÄMME EHDOTUKSIA VUODEN 2018 LIIKUNNANOPETTAJAKSI
7. LIITO RY:N LAUSUNNOT, SUOSITUKSET JA KANNANOTOT
8. INFOA JA MATERIAALIA LUKION TERVEYSTIEDON OPETUKSEEN
9. KOULUTUSTEN MATERIAALIT KAIKKIEN JÄSENTEN SAATAVILLA
10. YHTEISTYÖKUMPPANIT TIEDOTTAVAT

Terveisin
Tiina ja Anne


LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry LIITO
Käyntiosoite: Kellosilta 7
Postiosoite: Rautatieläisenkatu 6,00520 Helsinki
puh. toimistoassistentti Anne 050-5099 810 toiminnanjohtaja Tiina 040-5673 793
e-mail: etunimi.sukunimi@liito.fi tai toimisto@liito.fi
www.liito.fi

1. LIITO RY:N TULEVIA KOULUTUKSIA
Terveystiedon syysseminaari seksuaalikasvatus teemalla 17.-18.11. Jyväskylässä.
Opintopäivät 2.-3.2.2018 Kisakallion urheiluopistossa, Lohjalla. Teemana TunneTaidot koululiikunnassa.
Lisätietoa: https://www.liito.fi/koulutus/

2. LIITO RY:N SYYSKOKOUS
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n syyskokous pidetään 17.11. Jyväskylässä. Lisätietoa: https://www.liito.fi/?x258996=295253

3. LIITO RY:N LAUSUNTO AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN YHTEISISTÄ OSISTA
Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyen LIITO ry. on antanut lausunnon Opetushallitukselle ammatillisten perustutkintojen yhteisistä osista. Linkki lausuntoon: https://www.liito.fi/?x255172=571580 Lisätietoa ammatillisen koulutuksen reformista: http://minedu.fi/amisreformi

4. PALUTETTA SYKSYN 2017 TERVEYSTIEDON YLIOPPILASKOKEESTA
Haluatko antaa palautetta syksyn ylioppilaskokeesta? Google Driveen on laadittu palautekoosteet koskien syksyn 2017 terveystiedon ylioppilaskoetta. Toisessa tiedostossa voi antaa sanallista palautetta ja toisessa taulukko värikoodaa suoraan ns. yleisilmeen kokeesta taulukkoon kysymyskohtaisesti. Voit antaa palautetta joko itse tai koota ryhmän (esim. paikallisen pisteytysillan) palautteen yhteen. Deadline on 15.10. Koostamme palautteiden perusteella LIITO ry:n lausunnon Ylioppilastutkintolautakunnalle.
Linkki löytyy sivustolta: https://www.liito.fi/jasensivut/terveystiedon-ainereaali/syksy-2017/

5. PYYDÄMME EHDOTUKSIA VUODEN 2017 TERVEYSTIEDON OPETTAJAKSI
Ehdotuksia voivat tehdä kerhot tai yksittäiset liiton jäsenet. Ehdotukset tulee toimittaa liiton toimistoon 15.10.2017 mennessä. Vuoden terveystiedon opettaja julkistetaan terveystiedon syysseminaarin avajaisissa 17.11. Jyväskylässä. Kaikkien ehdotusten tehneiden kesken arvotaan ilmainen osallistuminen terveystiedon syysseminaariin.

Lisätietoja ja esityslomake: https://www.liito.fi/liito-ry/huomionosoitukset/

6. PYYDÄMME EHDOTUKSIA VUODEN 2018 LIIKUNNANOPETTAJAKSI
Pyydämme tekemään ehdotuksia vuoden liikunnanopettajaksi. Ehdotuksia voivat tehdä kerhot tai yksittäiset liiton jäsenet. Ehdotukset tulee toimittaa liiton toimistoon 30.11.2017 mennessä. Vuoden liikunnanopettaja julkistetaan Opintopäivien avajaisissa Kisakalliossa 2.2.2018. Kaikkien ehdotusten tehneiden kesken arvotaan ilmainen osallistuminen opintopäiville.

Lisätietoja ja esityslomake: https://www.liito.fi/liito-ry/huomionosoitukset/


7. LIITO RY:N LAUSUNNOT, SUOSITUKSET JA KANNANOTOT
LIITO ry:n hallitus on laatinut useita lausuntoja, suosituksia ja kannanottoja jäsentensä tueksi, jotka löytyvät kotisivujen jäsensivuilta: https://www.liito.fi/jasensivut/kannanotot-ja-suositukset/ Nämä ovat jäsenten käytettävissä ja niitä voi sivuilta tulostaa esim. rehtorille annettavaksi opettajalle tärkeän asian edistämiseksi. Uutena löytyvät seuraavat:
Kannanotto: Oppilaalla on oikeus oppimisen ja koulukäynnin tukeen myös liikunnassa
Lausunto: Poissaolevan oppilaan arvioiminen perusopetuksen liikunnassa
Lausunto: Oppilaalla ja opettajalla on oikeus turvalliseen ja terveelliseen oppimis- ja liikkumisympäristöön
Tulossa: Ohjeistusta sekaryhmäopetukseen ja liikuntasalin varusteluun

8. INFOA JA MATERIAALIA LUKION TERVEYSTIEDON OPETUKSEEN
Huomioita terveystiedon ylioppilaskirjoituksista keväällä 2017 kirjoitus on julkaistu ja löytyy: https://www.liito.fi/jasensivut/terveystiedon-ainereaali/kevat-2017/ Myöhemmin syksyllä sivulle syksy 2017 tulee huomioita syksyn 2017 terveystiedon ylioppilaskirjoituksista.
Jäsenten käyttöön on tehty terveystiedon arviointimatriisi, joka on tarkoitettu terveystiedon esseevastausten arvioinnin avuksi ylioppilas- ja kurssikokeisiin. Matriisi ja lisätietoa: https://www.liito.fi/jasensivut/terveystiedon-ainereaali/

9. KOULUTUSTEN MATERIAALIT KAIKKIEN JÄSENTEN SAATAVILLA
Useiden LIITO ry:n järjestämien koulutusten materiaalit löytyvät jäsensivuiltamme osoitteesta: https://www.liito.fi/jasensivut/materiaalit/ Sivuilta löytyy mm. Opintopäivien demolyhenteet, materiaalia perusopetuksen ja lukion liikunnan uusi OPS ja arviointi koulutuksesta sekä terveystiedon arviointiin ja sähköisiin ylioppilaskokeisiin liittyvistä koulutuksista.

10. YHTEISTYÖKUMPPANIT TIEDOTTAVAT
Let’s Move It -täydennyskoulutukset liikunnan- ja terveystiedon opettajille
Mietittekö, miten lähteä kehittämään Liikkuva koulu -toimintaa tai mistä saisitte valmista materiaalia oppituntien aktivointiin? Kiinnostaako vähän liikkuvien nuorten liikuntamotivaation kehittäminen?

Syksyllä 2017 toisen asteen liikunnan- ja terveystiedon opettajilla on mahdollisuus osallistua maksuttomiin Let’s Move It -täydennyskoulutuksiin. Osallistumisen jälkeen osallistujat saavat käyttöönsä Let’s Move It -ohjelmakokonaisuuden materiaalit oppilaitoksen käyttöön. Materiaaleihin kuuluvat mm. terveystietoon upotettava opintokokonaisuus, muille opettajille tarjottavia valmiita materiaaleja oppituntien aktivointiin ja kattava julistemateriaalivalikoima. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Helsingin yliopisto. Lisätietoja antaa Elisa Kaaja p. 050 416 0701.

• Koulutuksen esite: http://bit.ly/2xpQoHX
• Lisätietoa Let’s Move It –kärkihankkeesta: http://bit.ly/2fd9F4A

************************************
EHYT ry:n koulutyön yksikön tuki kouluille

Kohtaamme sekä päihde- että peliaiheisten oppituntien välityksellä lapsia ja nuoria kouluissa. Suunnittelemamme menetelmät auttavat lisäämään oppilaiden terveysosaamista. Opetamme lapsia ja nuoria pitämään huolta omasta hyvinvoinnista, jaamme tarvittavaa tietoa pelikasvatuksesta ja päihteistä, autamme itsetunnon kehittämisessä ja kannustamme kriittiseen ajatteluun sekä vastuulliseen toimintaan. Tavoitteemme on edistää haitattomampaa päihde- ja pelikulttuuria ja siten luoda hyvinvointia ja elämäniloa lasten ja nuorten arkeen. Lasten ja nuorten kohtaamisen lisäksi toimintatapaamme kuuluu kohdata heidän kanssaan työskenteleviä aikuisia sekä vanhempia. Kaikki toimintamme on saatavilla myös ruotsin ja englannin kielillä.

Alakouluissa kohtaamme oppilaita, opettajia ja vanhempia
• Juteltaisko?- ja
• Pelitaito-koulutusten välityksellä.
Lisää tietoa alakouluille suunnatuista koulutuksistamme löydät osoitteesta www.ehyt.fi/fi/alakoulu

Yläkouluissa kohtaamme oppilaita, opettajia ja vanhempia
• Hubu®-menetelmällä
• Pelitaito-koulutusten välityksellä ja
• Smokefree-kilpailun kautta.
Lisää tietoa yläkouluille suunnatuista toiminnoistamme löydät osoitteesta www.ehyt.fi/fi/ylakoulu

Toiselle asteelle suunnitellut menetelmämme ovat
• Päihde-ja Ryhmäilmiö-koulutukset ammatillisiin
oppilaitoksiin (hankkeen myötä maksuton)
• Päihdeilmiö-oppitunnit lukioihin
• Ryhmäilmiö-koulutukset ja -opas nuorten kanssa työskenteleville sekä
• Miten puhua kannabiksesta -koulutukset nuorten kanssa työskenteleville.
Lisää tietoa toiselle asteelle suunnatuista koulutuksistamme löydät osoitteesta www.ehyt.fi/fi/toinen-aste

EHYT ry:n materiaalipankista löytyy opetusalan ammattilaisille lisäksi esitteitä, videomateriaaleja, oppaita ja valmiita materiaaleja käytettäväksi oppitunneilla sekä vanhempainilloissa.
Materiaalipankin löydät osoitteesta ehyt.fi/fi/opetusalan-ammattilaiset.
Tsemppaajat-uutiskirje tiedottaa ajankohtaisista koulutuksista ja tapahtumista sekä kertoo ehkäisevän päihdetyön uutisista. Kirje ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja sen voi tilata sähköpostiin EHYTin kotisivuilta osoitteesta www.ehyt.fi/fi/tilaa-uutiskirje