På Svenska

In English

Etusivu | Toiminta | Koulutus | Materiaalit | Jäsenasiat

LIITO -lehti | Kerhot | Seniorit | Palaute | Linkit

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Hki
puh. (09) 2787 055, 2787 066
e-mail: toimisto(at)liito.fi

Ajankohtaista

Ammatillisten opettajien opetusvelvollisuus

Uusia ideoita suunnistustunneille koulutukset elo-syyskuussa

Tyk-kuntoutus 2015-2017, haku viim. 22.8.

LIITO:n lausunto lukion uuteen OPS:iin 6.5.2015

UUTUUS: Toiminnallisia lihaskuntoharjoitteita kouluun

Vastine oppilasurheilun lopettamiselle

Ammatillisen koulutuksen uudistaminen

Vuoden liikunnanopettaja

Vuoden koululaisliikkuja

Vuoden terveystiedon opettaja Ranja Koski

Lausunto esitykseen liikunnanohjaaja nimikkeen muuttamisesta liikuntapedagogiksi

Kysymys vastauspalsta

LIITO:n uusi strategia

Perusopetuksen tuntijakouudistus

Lukion tuntijakouudistus

Cross-Border Move for Health

Tilaa Sadan vuoden liito-historiikki

Julkilausumat

Liikunnan alasajoa ammatillisessa koulutuksessa

Liikunnanopetuksen turvallisuudesta

Istumisen vähentäminen ja koulupäivän liikunnallistaminen

Lasten ja nuorten arkiliikunta ja liikuntaympäristöt

Koululiikunta oppilaiden kokonaisvaltaisen kehityksen edistäjänä

Elinikäisen liikuntakipinän herättäminen

LIITO

Liiton strategia

Yhteystiedot

TERVEYSTIEDON TUNNIT PÄTEVILLE OPETTAJILLE

Liikunnan ja Terveystiedon opettajat ry on saanut lukuisia yhteydenottoja terveystiedon tuntien jakoperusteista. Useissa tapauksissa terveystiedon tunnit on jaettu sellaisille opettajille, joilla on ollut vajetta tunneista.

Liikunnan ja Terveystiedon opettajat ry suosittaa, että terveystiedon tunteja jaettaessa otetaan huomioon opettajan kelpoisuus, koulutus ja motivaatio aineen opettamiseen ja kehittämiseen. Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoitus on edistää oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Terveystieto on myös ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettava reaaliaine keväästä 2007 alkaen.

Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry korostaa, että terveystiedon tunteja ei tule jakaa vain sillä perusteella, että jollakin opettajalla on vajausta tunneista, sillä aineenhallinnan ja motivaation puutteen vuoksi opetussuunnitelmassa mainitut terveystiedon tiedolliset ja taidolliset tavoitteet jäävät helposti saavuttamatta.

Liikunnanopettajilla terveystieto ja sen didaktiikka monipuolisine opetusmetodeineen sisältyvät aineenopettajakoulutukseen ja useat liikunnanopettajat ovat jo vuosia opettaneet terveystietoa joko omana oppiaineena tai integroituna liikunnan opetuksessa.

Lisätietoja:

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry

Arja Jääskeläinen, puheenjohtaja, puh. 050-306 9545, e-mail: arjajaaskelainen(at)hotmail.com

Terhi Huovinen, varapuheenjohtaja, puh. 050-522 4348, e-mail: terhi.huovinen(at)sport.jyu.fi

Arto Mäkipelto, varapuheenjohtaja, puh. 050-5605369, e-mail: arto.makipelto@kurikka.fi


Copyright © Liito | Päivitetty 12.09.2007